Átány - ÁTÁNY KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA
+36 36 482 001
atany@atany.hu

Kezdőlap » Archive

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a és az államháztartás működési rendjéről szóló, 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 28. § előírásai alapján, a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30.-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A költségvetési koncepció elkészítéséhez rendelkezésre áll a Magyar Köztársaság 2008. évi …

Read more

Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló  2006.CXXVII. tv. rendelkezéseit megtartva állította össze tárgyévi költségvetését a 3/2007./III.1./ sz. rendeletével. Az Önkormányzat 2007. III. negyedévben zavartalanul működött, de az intézmények működtetésén túl, nem végeztünk  felújítási, beruházási feladatokat. BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételi forrásának nagy része állami támogatás, ami havi lebontásban rendszeresen, időarányosan kerül …

Read more

BEVÉTELEK: Normatív költségvetési támogatás               180.467.672 Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése    50.000.000 Átvett pénzeszközök                 14.000.000 Helyi adóbevétel                     7.300.000 Működési bevétel                    16.000.328 Kölcsön visszatérülés                1.600.000 Fejlesztési bevétel /ingatlan ért./  2.000.000 Pénzmaradvány                        3.000.000 Hitelfelvétel                        3.500.000                   BEVÉTEL ÖSSZESEN:277.868.000 KIADÁSOK: Bérjellegű kiadások                  108.468.000 TB jellegű kiadások                  35.200.000 Dologi kiadások                      55.000.000 Ellátottak juttatásai                61.000.000 Pénzeszköz átadás                    1.200.000 Általános Tartalék                   3.000.000 …

Read more

Átány Község Önkormányzata intézményeinek és a Körjegyzőség szervezetének 2008. évi ellenőrzési tervének megállapítására Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXI. Törvény (továbbiakban: Ötv. ) értelmében az éves belső ellenőrzési tervet a képviselő testület hagyja jóvá. Az éves belső ellenőrzési terv tartalmát a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI.26.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ber.) …

Read more

Átány Község Önkormányzat Egészségügyi-és Szociális tanácsnokától Átány Községi Önkormányzat Képviselő Testületének Tárgy: Beszámoló a háziorvosi ellátásról, valamint az egészségügyi intézmények munkájáról Helyben: Tisztelt Képviselő Testület! Településünk egészségügyi alapellátását, a háziorvosi szolgálat, illetve a védőnői szolgálat látja el. A „háziorvosi ellátásról” Dr. Kávássy Árpád háziorvos nyújt be írásos tájékoztatót. Személyemben a védőnői szolgálatról adok tájékoztatást. Védőnői …

Read more

Dr. Kávássy Árpád háziorvos Átány, II. Rákóczi F. út 53/A 3371 Tel: 06-36-482-003 Átány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete Tárgy: Háziorvosi beszámoló 2007. 1./ Az egészségügyi alapellátás általános helyzete: Tisztelt Képviselő-Testület! 2005. január 01-től 2005. június 30-ig helyettes háziorvosként végeztem tevékenységemet, majd 2005. július 01-től kerültem kinevezésre. A munkakör betöltésekor az önkormányzat által biztosított információs rendszer betegellátási …

Read more

Szeptember 23.-án Hevesen megrendezésre került az első jótékonysági BHB Labdarúgó Torna,melyen képviselte Átány községet is a HARDBOYS – FC csapata. Szeretnénk megköszönni részvételüket és a nevezéssel járó támogatásukat. Szeretnénk kérni önöket hogy az Átányi Doboló c. újságban említést tegyenek a jótékonyság tiszteletére. Csapatnévsor: Kakas András (CSK) Dányi Tibor Bálint Végh Tamás Csóka Roland Gyenes Gábor …

Read more

* 2007. szeptember 3.-án megkezdődött az iskola. Reggel 8 órakor a tanévnyitó műsor alatt nyitotta meg Barna Ferencné iskolánk igazgatója az új 2007/2008-as tanévet. A kedves kis műsorban résztvevő diákoknak ezúton is köszönjük munkájukat, hogy a szünetben is vették a fáradságot és bejártak próbálni. A nap további részében a gyerekek osztályfőnökeikkel megnézegették az új tankönyveket, …

Read more
Oldal 3 / 3 123
Megszakítás