2004.

15/2004 (VI. 28.) rendelet

2007.

 

2007. évi költségvetési rendelet 1. sz. melléklet    2007. évi költségvetési rendelet 2. sz. melléklet

2007. évi költségvetési rendelet 3. sz. melléklet   2007. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet

2007. évi költségvetési rendelet 5. sz. melléklet   2007. évi költségvetési rendelet 6. sz. melléklet

2007. évi költségvetési rendelet 7. sz. melléklet   2007. évi költségvetési rendelet 8. sz. melléklet

2007. évi költségvetési rendelet 9. sz. melléklet   2007. évi költségvetési rendelet 10. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló                           2007. évi költségvetési beszámoló véleményezés

2007. évi zárszámadási rendelet

 

2008.

 

2008. I. félévi költségvetés (Körjegyzőség)

2008. 1. félévi költségvetési beszámoló                  2008. évi 1. félévi költségvetés 2. sz. melléklet

2008. évi 1. félévi költségvetés 3. sz. melléklet     2008. 1. félévi költségvetési rendelet 5. sz. melléklet

2008. évi 1. félévi költségvetés 6. sz. melléklet     2008. évi 1. félévi költségvetési rendelet tervezet

2008. évi 1. félévi költségvetés 7. sz. melléklet     2008.06.27. Jelentés lejárt határozatokról

2008.08.29.Jelentés lejárt határozatokról            2008. évi költségvetés 1. sz. melléklet

2008. évi költségvetés 2. sz. melléklet                    2008. évi költségvetés 3. sz. melléklet

2008. évi költségvetés 4. sz. melléklet                    2008. évi költségvetés 5. sz. melléklet

2008. évi költségvetés 6. sz. melléklet                    2008. évi költségvetés 7. sz. melléklet

2008. évi költségvetés 8. sz. melléklet                    2008. évi költségvetés 9. sz. melléklet

2008.07.25. Javaslat közoktatási intézmények megszüntetésére (Intézményfenntartó társulás létrehozása)

2008.07.25. meghívó soros ülésre                           Beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről

Beszámoló Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről     Beszámoló Peter Cserny Alapítvány 2008. évi tevékenységéről

 

 

2009.

 

2009. évi tervezett fejlesztések                                2009. évi költségvetési rendelet

2009. évi költségvetés 1. sz. melléklet                    2009. évi költségvetés 2. sz. melléklet

2009. évi költségvetés 3. sz. melléklet                    2009. évi költségvetés 4. sz. melléklet

2009 .évi költségvetés 5. sz. melléklet                    2009. évi költségvetés 6. sz. melléklet

2009. évi költségvetés 7. sz. melléklet                    2009. évi költségvetés 8. sz. melléklet

2009. évi költségvetés 9. sz. melléklet                    2009. évi költségvetés 10. sz. melléklet

2009. évi költségvetés 11. sz. melléklet                   A Gondozási Központ alapító okirata

A Hanyi-menti Közoktatási Intézmény alapító okirata    A Körjegyzőség alapító okirata

Előterjesztés közfeladat ellátása módjának felülvizsgálatával kapcsolatban     Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Közhasznú foglalkoztatás végrehajtásának lehetősége     Jelentés lejárt határozatokról (2009.05.22)

Térítési díj rendelet     Vakok és Gyengénlátók Egyesülete – programtervezet 2009

 

 

2011.

 

2011. évi normatív határozatok           Beszámoló a 2010/2011-es oktatási nevelési évről (Hanyi-menti Köznevelési Intézmény Átányi Óvoda)

Beszámoló a Hanyi-menti Társulás működéséről     Jelentés lejárt határozatokról (2011.06.20)

Regio-Kom társulási megállapodás     Regio-Kom határozattervezetek

Regio-Kom társulási határozat kivonat

 

 

2012.

 

Beszámoló átruházott hatáskörben meghozott döntésekről (települési támogatások)     Beszámoló átruházott hatáskörben meghozott döntésekről (közmunka)

Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról        Beszámoló Önkormányzati Konyha működéséről

Határozat javaslat térítési díjakról, és nyersanyagköltségekről      Konyha ellenőrzési jelentés

Jelentés lejárt határozatokról (2012.10.26)

2013.

 

2013. évi költségvetés 1. sz. melléklet                      2013. évi költségvetés 2. sz. melléklet

2013. évi költségvetés 3. sz. melléklet                     2013. évi költségvetés 4. sz. melléklet

2013. évi költségvetés 5. sz. melléklet                     2013. évi költségvetés 6. sz. melléklet

2013. évi költségvetés 7. sz. melléklet                     2013. évi költségvetés 8.sz. melléklet

2013. évi költségvetés 9. sz. melléklet                    2013. évi költségvetés 10. sz. melléklet

2013. évi költségvetés 11. sz. melléklet                   2013. évi költségvetés 12. sz. melléklet

A Műv. Ház 2013. évi munkaterve                          Javaslat közterületek neveinek megváltoztatásával kapcsolatban

Laczházi Hajnalka pedagógusi programja             2013. évi költségvetési rendelet

A 2013. évi tervezett fejlesztések jóváhagyása, tervezett felújítások és karbantartások ütemtervének elfogadása

 

 

2014.

 

Zárszámadási rendelet

 

2015.

 

Beszámoló nevelési tevékenységről 2014/2015 (Óvoda)     Tájékoztató szociális ellátások változásairól