Átány Községi Önkormányzat Gondozási Központja

Ezúton szeretnénk megismertetni Önökkel Átány Községi  Önkormányzat Gondozási Központjának szolgáltatásait.

A Gondozási Központ az átányi lakosok részére, biztosítja a Szociális törvény által előírt szolgáltatásokat. Ezen szolgáltatások szakmai minőség biztosításáért, valamint pénzügyi-gazdasági feltételeinek megteremtéséért az intézmény szervezete felel.
Az intézmény alapfeladata, hogy Átány községben élő segítségre szoruló időseknek problémáinak megoldásában segítséget nyújtson.

Az intézmény története

Alapítva: 1977. november 1.

Az intézmény a  szociális szolgáltatást Öregek napközi otthonaként kezdte, jelenleg Gondozási Központként működik. A harminc év folyamán a településen a község életében jelentős szerepet tölt be a szolgáltatásaival.
Bővítések: a 2003. évi bővítés keretén belül az intézmény szomszédságában álló romos daráló épület lebontásra került és helyén a Gondozási Központ új szárnya kapott helyet. Az új szárny magában foglal egy ételkiadagóló konyhát és egy étkezőt, valamint egy személyzeti öltözőt és mosdó helyiségeket.

 

Az intézmény szolgáltatásai

Alapellátás:

Étkeztetés

Házi segítség nyújtás

Nappali Ellátás:

Idősek klubja

Étkeztetés

Napi egyszeri meleg ételt nyújtunk azoknak, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt erről nem képesek gondoskodni.
Ezen kívül, akik arra rászorulnak, biztosítjuk részükre a házhoz szállítást is.
Az étkezésért, házhoz szállításért (szociális helyzettől függően) térítési díjat kell fizetni, melyet minden hónapban utólag az étkezési nyilvántartás, valamint az Önkormányzat helyi rendelete alapján kell megállapítani. A lakosság szükségleteinek megfelelően, az Óvoda Konyhájából,  a Gondozási Központ melegítő konyháján keresztül szervezzük meg az étkeztetés biztosítását, hétfőtől péntekig. Helyben fogyasztásra is van lehetőség, ahol az étkezők számára biztosított az evőeszköz, az étkészlet, a kézmosási lehetőség és a nemenként elkülönített illemhely. Azok, akik ételhordóban maguk szállítják el az ételt, az ételhordót, a szolgáltatást igénybe vevő vásárolja meg. Indokolt esetben az intézmény kölcsön ételhordót biztosít.

Azoknak, akiknek az intézmény (szolgáltatási szerződés keretében kerékpárral) szervezi meg az étel házhoz szállítását, két ételhordóra van szüksége. A tiszta csere ételhordót, az ebéd házhoz szállítását követően a szállító  a telephely melegítő konyhájára még aznap elviszi és azt a konyhai dolgozók kötelesek higiéniai szempontból elmosogatni. (Még akkor is, ha tisztának látszik.)
A társadalmi gondozók által szállított ételhordók mosogatását (megállapodás alapján) vagy az étkezésben részesülő, vagy a társadalmi gondozó mosogatja el.A társadalmi gondozók igény és szükség esetén segítenek a kliens ebédjének tálalásában, mosogatásban, illetve elbeszélgetnek a sok esetben magányos idős emberekkel.


Ebédlő

Az  átadott új épületszárny magában foglal egy konyha és egy 50 fő befogadására képes étkező helységet. A tálalókonyha élelmiszer-biztonsági rendszere megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv 2-0-1969. számú, a veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási pontok ( HACCP) a rendszerének alkalmazása című résznek. Az étkező helység lehetővé teszi az intézményen belüli nappali étkeztetést mind a
helyben fogyasztóknak, mind az ételhordókban elvivők részére. A tágas étkező helység lehetővé teszi különféle rendezvények lebonyolítását is.


A Konyha


Intézményünk tálaló és melegítő konyhával rendelkezik. A készétel a helyi óvoda konyhájában készül és ételhordó badellákban tárolva,kézikocsival szállítva kerül a Gondozási központ tálalókonyhájába. Itt a az elektromos melegvizes badellamelegítőbe rakjuk, amiben az étel a tálalás végéig megőrzi hőmérsékletét. Étkeztetés keretében elsősorban azokról a szociálisan, vagy egészségügyileg rászorult személyekről kell gondoskodni – legalább napi egyszeri meleg étellel – akik ezt önmaguknak nem tudják biztosítani. Az étkezésért a helyi rendszerben meghatározott mértékben jövedelem alapján térítési díjat kell fizetni.


Házi segítség nyújtás

Házi segítségnyújtás keretében, azokat gondozzuk otthonukban, akik önmaguk ellátására nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

A gondozás az egyéni igényeknek megfelelően

♦ testi, személyi higiénia biztosítását;
♦ gyógyszerezés felügyeletét;
♦ vérnyomás mérést, cukor mérést,
♦ diéta ellenőrzést;
♦ szükség esetén szakrendelőbe, kórházba kísérést;
♦ pszichés gondozást;
♦ bevásárlást;
♦kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésének segítését és használatának betanítását;
♦szociális ügyintézést – segélyek, hivatalos ügyek intézésének szervezését jelenti.

A gondozást a Gondozási Központ vezetője munkaviszonyban álló főfoglalkozású hivatásos és társadalmi gondozók bevonásával szervezi. A gondozásért (szociális helyzettől függően) térítési díjat kell fizetni, melyet minden hónapban utólag, a Gondozási naplóban vezetett időtartam, valamint az Önkormányzat helyi rendelete alapján kell megállapítani.


A házi segítségnyújtás igénybevételének feltételei

A házi segítségnyújtás igénybevételét a kérelmezőn kívül a háziorvos, körzeti nővér, szomszéd, stb. a kliens lakóhelyéhez legközelebb eső Gondozó Szolgálat vezető gondozójának jelzi telefonon vagy személyesen. A jelzést követően a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül a vezető gondozó a kérelmezőt lakásán keresi fel. Segít kitölteni a “Kérelem és jövedelemnyilatkozatot”, szociális helyzetfelmérést készít, és a kérelmező rendszeres havi jövedelme alapján tájékoztatja az érintettet a házi segítségnyújtás óradíjáról. A vezető gondozó a gondozásba vételről és az óradíjról értesítést küld a kliensnek. A térítési díjat utólag (a tárgyhót követő hónapban) kell kifizetni a lakáson eltöltött idő és az óradíj szorzata alapján, amelyről számlát ad az intézmény.


Idősek klubja

dsc_0016Az idősek klubja a saját otthonukban élők részére biztosít hétköznap napközbeni tartózkodást, étkezést, illetve lehetőséget a társas kapcsolatok ápolására. Emellett különböző szolgáltatások igénybevételének ( gyógytorna, orvosi tanácsadás, TV, videózás, kiskönyvtár, újságok ) valamint a klub által szervezett programokon való részvétel ( múzeum és színház látogatás, kirándulások, irodalmi és zenés teadélutánok, játékos vetélkedők) lehetőségét biztosítja a klubtagok számára. Emellett a klub lehetőséget tud biztosítani tisztálkodásra, mosásra és vasalásra is. Valamint a körzeti orvos hetente egyszer látogat be a klubba hogy az azt igénylöket megvizsgálja.

Az Idősek klubjának házirendje tartalmazza:

♦ az intézmény nyitvatartási rendjét;
♦ intézmény által nyújtott szolgáltatások körét;
♦ az étkezések számát és az étkeztetés rendjét;
♦ az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó előírásokat.
♦ az idősek klubjaiban hétfőtől péntekig napi háromszori (reggeli, ebéd, uzsonna) étkezési lehetőség;
♦ szabadidős programok;
♦ TV, videó; számítógép és internet használatra,
♦ könyv;
♦ társasjátékok;
♦ közös rendezvények;
♦ könyvtár, színház-, és múzeumlátogatás;
♦ kirándulás;
♦ napi, heti lapok;
♦ csoportos gyógytorna;
♦ szükség szerinti egészségügyi ellátás megszervezése;
♦ hivatalos ügyek intézésének segítése;
♦ lehetőség van a tisztálkodásra, mosásra, vasalásra az alapellátáson túl térítés ellenében.

Minden héten hétfőn csigaklub a nők részére, a férfiak társasjátékokkal múlatják az időt.
A délelőtt folyamán a Svájci – Magyar Egészségmegőrző program keretén belül felkeres bennünket a dietetikus, aki érdekes előadásokat tart. Szintén ezen a napon tart egészségmegőrző gyógytornász foglalkozást. Szerdai napokon az egészségpszichológus foglalkozik a klubtagjaink lelki egészségének megtartásával. Szintén szerda délelőtt jön el hozzánk Ferenczfyné Lyócsa Éva aki a hitéleten túl, énekekkel, lelki támogatással segíti időseinket az aktuális gondok és problémák feldolgozásában.


A klub igénybevételének feltételei

A klub igénybevételét a kérelmező telefonon, vagy személyesen jelzi a telephely vezetőjének. A jelzést követően a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül a vezető gondozó a lakásán keresi fel a kérelmezőt. Segít kitölteni a “Kérelem és jövedelemnyilatkozatot”. Szociális helyzetfelmérést készít, kitöltik az orvosi javaslatot. Ezt követően tájékoztatja az érintettet a rendszeres havi jövedelme, valamint az önkormányzati rendelet alapján az étkezésért fizetendő térítési díjról. Amennyiben az illető nem kér étkezést a klubtagságért nem kell térítést fizetni. A gondozásba vételről és a térítési díjról a vezető gondozó értesítést küld a gondozottnak. A térítési díjat utólag (a tárgyhót követő hónapban) kell kifizetni az elfogyasztott adagszám és a megállapított napi térítési díj szorzata alapján, amelyről nyugtát ad az intézményünk.


Rendezvényeink

A Gondozási központ mindig nagy figyelmet szentelt rendezvények szervezésére, más rendezvényeken való részvételre, kirándulások szervezésére, színházlátogatásra. Mindig igyekszünk új programokat kitalálni, valamint a már hagyományszerűen megtartott, általunk szervezett rendezvényeket egyre látványosabbá tenni. Gyakran szervezünk felvilágosítási előadásokat az egészséges életmód kialakítása érdekében. Kulturális és egyéb rendezvényeink, tanfolyamjaink többnyire nyitottak, hogy a lakosság is betekinthessen és részt vehessen az intézmény életébe.
Rendezvényeinket az Átányi nyugdíjasokért Alapítvány és a társ intézmények, Óvoda, Átányi Általános Iskola, Átányi Református Egyházi iskola, Védőnői Szolgálat támogatja.

Január: Névnapok megünneplése ( az aktuális hónapban ünneplő klubtagjaink felköszöntése)
Február: farsangi bál, ahol humoros kis műsorok, jó ételek és hangulatos zene mellett búcsúztatjuk a telet. Névnapozás.
Március: Nőnapi ünnepség!
Április: Névnapozás.
Május: Anyák napja Névnapozás, óvodai ballagás (tarisznya készítése, ballagók búcsúztatása)
Június: Iskolai ballagás,Névnapozás
Július: Nyárnyitó kerti parti zenével és finom falatokkal. Névnapozás
Augusztus: Névnapozás Intézmény tatarozása csinosítása
Szeptember: Névnapozás.
Október: Idősek világnapja méltó megünneplése Névnapozás.
November: Névnapok megünneplése, készülődés a karácsonyi vásárra különböző ajándéktárgyak adventi koszorúk díszek készítése.
December: Várjuk a Mikulást aki csomagokkal lepi meg az időseinket.
Adventi vásár társ intézményekkel kerül megrendezésre.
Karácsonyi ünnepség, ami a szeretet és meghittség jegyében telik.
A karácsonyfa alatt mindenkit vár egy apró meglepetés.


A Gondozási központ nyitvatartása, ügyfélfogadási ideje:

 

HÉTFŐ: 7:30-16:00

KEDD: 7:30-16:00

SZERDA: 7:30-16:00

CSÜTÖRTÖK: 7:30-16:00

PÉNTEK: 7:30-14:00

SZOMBAT: Zárva

VASÁRNAP: Zárva

Tel.: 36/482-017