Az elkészült helytörténeti kiállítás a Fél Edit és Hofer Tamás kutatásából a Néprajzi Múzeumban bemutatott „Egy falu az országban – Átány” című tárlaton alapszik. Elsősorban az 1950–60-as éveket mutatja be, amikor még a hagyományos paraszti értékrend határozta meg az emberek mindennapjait. Az emberek századokra visszanyúló gondolkodásmódja és értékrendszere megmaradt, ez ma is érezhető. A látogatók bepillanthatnak az ún. kétbeltelkes típus jellegzetességeibe, így a lakóházak, és az ólaskertek életébe is. Megismerkedhetnek a különböző társadalmi rétegekkel, így a gazdálkodó igás emberekkel, az uradalmi cselédekkel, a fővárosba járó kertészekkel, a „kopecokkal” és a helyi kereskedőkkel, iparosokkal is. Felvillantódik az egykori, az átányi Művelődési házban bemutatott néprajzi kiállítás, valamint a falu belső kommunikációja. Látható, hogy az emberek hogyan osztottak be napjaikat, hetüket, évüket –, hogyan próbálták a megfelelő arányokat megtalálni mindenben. A jelen pillanataiból is több válogatás tekinthető meg, egyrészt egy kis összehasonlítás Átány egykori és mai képeiből. Ehhez társul annak a működő projektnek bemutatása, amely az önfenntartó falu megvalósulását tűzte ki célul és így a jövő egyik zálogát jelentheti. Azonban a legfontosabb pillér ma is az átányi ember hagyománya, értéke, rendje.

„Hagyomány, érték, rend” – Helytörténeti kiállítás