május 6, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Átány Község Önkormányzata intézményeinek és a Körjegyzőség szervezetének 2008. évi ellenőrzési tervének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXI. Törvény (továbbiakban: Ötv. ) értelmében az éves belső ellenőrzési tervet a képviselő testület hagyja jóvá.

Az éves belső ellenőrzési terv tartalmát a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI.26.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ber.) határozza meg.

Az önkormányzat 2004. július 01.-étől az intézményeinek belső ellenőrzését a jogszabályok által megengedett módon, társulási formában, a Hevesi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének keretei között alkalmazott belső ellenőrök útján látja el.
Az Önkormányzat belső ellenőrzését szintén a Társulás munkaszervezetében foglalkoztatott belső ellenőr végzi.

A fent említett jogszabályokat valamint a Hevesi Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezetének javaslatát figyelembe véve, az alábbiak szerint állítottam össze az Önkormányzat intézményeinek és a Körjegyzőség szervezetének 2008. évi ellenőrzési ütemtervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat intézményeinek és a Körjegyzőség szervezetének 2008. évi belső ellenőrzési ütemtervét hagyja jóvá

Átány, 2007. november 20.

Dányiné Szórád Ibolya
körjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 21. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján, az alábbiak szerint fogadja el a 2008. évi belső ellenőrzési ütemtervet:

 

1. Belső ellenőrzés
A Hevesi Kistérség Többcélú Társulása éves ellenőrzési terve alapján

Cél: Normatíva felhasználás szabályszerűsége. Tárgy: éves költségvetés, éves beszámoló, normatíva igénylés, lemondás, pótigény Szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzés
Időszak: 2007/2008 tanév
Ellenőrizendő intézmények :
Átány Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Általános Iskola, Óvoda
Időszak:2008. október 20 -31.
Jelentés: 2008. november 6.
Az ellenőrzést végzi: Hevesi Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrei

2.

2.1.A normatív állami támogatás alapjául szolgáló mutatók ellenőrzése az önkormányzat intézményeinél:

Ellenőrizendő intézmények:
– Általános Iskola,
– Napköziotthonos Óvoda,
– Gondozási Központ
Az ellenőrzésre fordítható idő: 6 nap / 2008. február/
Beszámoló: 2008. március 31.
Az ellenőrzést végzi: Körjegyzőség Pénzügyi Csoport

2. 2. Az önkormányzat által igénybe vett központosított előirányzatok, normatív, kötött felhasználású támogatás továbbá kiegészítő támogatások igénybevétele és felhasználásaik ellenőrzése a következők szerint:

Ellenőrizendő intézmények:
– Általános Iskola,
– Napköziotthonos Óvoda,
– Művelődési Ház, Könyvtár.
Ellenőrzés tárgya:
– pedagógus továbbképzés támogatása
– pedagógusok szakkönyv vásárlásának támogatása
– tankönyv vásárlás támogatása
– könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Az ellenőrzésre fordítható idő: 3 nap /2008. március /
Beszámoló: 2008. április 30.
Az ellenőrzést végzi: Körjegyzőség Pénzügyi Csoport

2. 3.  Az önkormányzatnál és intézményeinél a vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzése

Ellenőrizendő intézmények:
– Általános Iskola
– Gondozási Központ
– Napköziotthonos Óvoda
– Művelődési Ház, Könyvtár,
– Védőnői Szolgálat

Az ellenőrzésre fordítható idő: 5 nap /2008. április, május/
Beszámoló: 2008. június 30.
Az ellenőrzést végzi: Körjegyzőség Pénzügyi Csoport

2. 4. Napköziotthonos Óvoda Konyhájánál Élelmezési Szabályzat hatályosulásának ellenőrzése

Az ellenőrzésre fordítható idő: 7 nap / 2008. március- szeptember/
Beszámoló: 2008. október 30.
Az ellenőrzést végzi: Körjegyzőség Pénzügyi Csoport

2.5. Selejtezés, leltár

Ellenőrizendő intézmények:
– Általános Iskola,
– Napköziotthonos Óvoda,
– Gondozási Központ,
–  Művelődési Ház, Könyvtár,
– Védőnői Szolgálat
Az ellenőrzésre fordítható idő: 5nap / 2008. november/
Beszámoló: 2008. november 30.
Az ellenőrzést végzi: Körjegyzőség Pénzügyi Csoport

2.5. Önkormányzatot megillető terembérleti díjak beszedésének gyakorlata

Ellenőrizendő intézmény:
–  Művelődési Ház, Könyvtár
Az ellenőrzésre fordítható idő: 3 nap / 2008. február- október/
Beszámoló: 2008. október 30.
Az ellenőrzést végzi: Körjegyzőség Pénzügyi Csoport

Felelős: Gönczi Mihály polgármester,
Dányiné Szórád Ibolya körjegyző.
Határidő: értelem szerint.

Written by admin.atany