Átány - ÁTÁNY KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA
+36 36 482 001
atany@atany.hu

Kezdőlap » Archive

BEVÉTELEK: Normatív költségvetési támogatás               180.467.672 Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése    50.000.000 Átvett pénzeszközök                 14.000.000 Helyi adóbevétel                     7.300.000 Működési bevétel                    16.000.328 Kölcsön visszatérülés                1.600.000 Fejlesztési bevétel /ingatlan ért./  2.000.000 Pénzmaradvány                        3.000.000 Hitelfelvétel                        3.500.000                   BEVÉTEL ÖSSZESEN:277.868.000 KIADÁSOK: Bérjellegű kiadások                  108.468.000 TB jellegű kiadások                  35.200.000 Dologi kiadások                      55.000.000 Ellátottak juttatásai                61.000.000 Pénzeszköz átadás                    1.200.000 Általános Tartalék                   3.000.000 …

Read more

Átány Község Önkormányzata intézményeinek és a Körjegyzőség szervezetének 2008. évi ellenőrzési tervének megállapítására Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXI. Törvény (továbbiakban: Ötv. ) értelmében az éves belső ellenőrzési tervet a képviselő testület hagyja jóvá. Az éves belső ellenőrzési terv tartalmát a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI.26.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ber.) …

Read more
Megszakítás