Átány - ÁTÁNY KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA
+36 36 482 001
atany@atany.hu

Kezdőlap » Archive

Cím száma és neve Alcím száma és neve 1. Önkormányzati Hivatal 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2. Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 3. Önkormányzatok elszámolásai 4. Munkahelyi vendéglátás 5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 6. Anya- gyermek és csecsemővédelem 7. Védőnői szolgáltatás 8. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 9. Fogorvosi ellátás 10. Háziorvosi szolgálat 11. Közutak üzemeltetése, fenntartása 12. …

Read more

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének … rendelete A Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről   Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló, – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján, figyelemmel a Magyar köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló, 2007. évi CLXIX. törvény rendelkezéseit, az Önkormányzat 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya …

Read more

91/2007.(VIII.06.) A Képviselő- Testület e határozatával megbízta a polgármestert a körjegyző teljesítményértékelésének elvégzésével, melyről a mai ülésen ad tájékoztatást. 139/2007.(XI.30.) A testület e határozatával az Átányi Polgárőr Egyesület részére ajándékcsomag vásárlására támogatási összeget állapított meg. Az összeg 2007. december 31.-ig nem került felhasználásra. 140/2007.(XII.04.) A Képviselő- Testület e határozatával, a lakosság ajándékcsomaggal történő megajándékozásáról döntött. …

Read more

Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére,   melynek helye: Községháza nagyterme ideje: 2008. január 25. /péntek/ 14 00 óra Javaslat az ülés napirendi pontjaira: 1./ A Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló) Előadó: Gönczi Mihály polgármester 2./ A Művelődési Ház 2008. évi munkatervének elfogadása, a közművelődési munka elemzése, értékelése, a …

Read more

Tisztelt Képviselő- Testület! Átány Község helyzetének értékelése – Hogyan tovább? Mielőtt Képviselő- Testületünk 2007. évi tevékenységét összefoglalnám, szükségesnek tartom falunk általános helyzetképének bemutatását, abból a célból, hogy reális képet kapjunk életkörülményeinkről és meg tudjuk határozni testületünk tevékenységének jövőben fő irányát. 1. Demográfiai helyzetünk Statisztikai kimutatás szerint lakosságunk 1. 610 fő, amely az elhalálozások és elköltözések …

Read more

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Á t á n y Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló, 1/2007.(I. 30.) rendelete számú rendelet 6.§. (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását átruházza a polgármesterre. A Képviselő-testület az átruházott hatásköreinek gyakorlásához utasítást adhat, és hatáskörét bármikor visszavonhatja. A hatáskört gyakorló az e kereten belül tett intézkedéseiről, …

Read more

130/2007.(XI.26.)  A Képviselő- Testület e határozatával Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat rangsorát állította fel, a pályázati bírálati lapok postázásra kerültek. 133/2007.(XI.30.) A Testület e határozatával az OTP Hungaro-Projekt Pénzügyi Műszaki Gazdasági Tanácsadó és Szervező Kft-vel kötendő, szennyvízkezelési pályázattal kapcsolatos megbízási szerződést fogadta el. A szerződés 2007. december 3.-án aláírásra került. 136/2007.(XI.30.) A testület e határozatával …

Read more

Meghívó Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának soron következő ülésére, melyet 2007. november 28.-án (szerdán) 15 órai kezdettel tartunk az Átányi Községháza nagytermében. Javaslat az ülés napirendi pontjára: 1./ A Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése Előadó: Gönczi Mihály polgármester 2./ A Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása …

Read more

melynek helye: Átány Községháza nagyterme ideje: 2007. november 30. /péntek/ 14 00 óra Javaslat az ülés napirendi pontjaira:      1./ Beszámoló a Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról Előadó: Gönczi Mihály polgármester 2./ A Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása Előadó: Gönczi Mihály polgármester 3./ A 2008. évi ivóvízdíjra vonatkozó díjjavaslat tárgyalása …

Read more

89/2007.(VII.27.)  A Képviselő- Testület e határozatával az átányi belterület, 595. és 597 hrsz-ú ingatlanok felajánlását fogadta el. A megállapodást 2007. október 29.-én megkötötték. Az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonjog változás átvezetésre került. 90/2007.(VII.27.) A Testület e határozatával az Átány, Reménység út 2. szám alatti, átányi belterület, 70/2 hrsz-ú  ingatlan felajánlását fogadta el. A megállapodás 2007. november 12.-én …

Read more
Oldal 2 / 3 123
Megszakítás