május 4, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Átány Község Önkormányzat

Egészségügyi-és Szociális tanácsnokától

Átány Községi Önkormányzat

Képviselő Testületének

Tárgy:
Beszámoló a háziorvosi ellátásról, valamint az
egészségügyi intézmények munkájáról

Helyben:

Tisztelt Képviselő Testület!

Településünk egészségügyi alapellátását, a háziorvosi szolgálat, illetve a védőnői szolgálat látja el.

A „háziorvosi ellátásról” Dr. Kávássy Árpád háziorvos nyújt be írásos tájékoztatót.

Személyemben a védőnői szolgálatról adok tájékoztatást.

Védőnői szolgálat:

Az egészségügyi alapellátás része, amelynek célja a családok egészségének megőrzése, segítésére irányuló preventív (megelőző) tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

A védőnő feladatai:

a, nővédelem – közreműködés az egészségnevelésben

– családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás

– segítés a nők anyaságra való felkészülésében

– részvétel a szűrővizsgálatok szervezésében

b, várandós anyák gondozása

c, gyermekágyas anyák gondozása

d, 0 – 16 éves korú gyermek gondozása

e, tanköteles korú gyermekek gondozása

f, családgondozás

Munkámat, mint területi védőnő végzem önállóan, a tanácsadó helyiségben, az iskolákban, az óvodában, valamint a családok látogatása során.

A védőnői feladatok ellátása a védőnőtől jó szakmai felkészültséget, önálló gondoskodást, aktív kezdeményezést, és felelősségtudatot kíván.

Az eredményes munka érdekében a gondozottakkal és hozzátartozóikkal jó kapcsolatot, és a bizalom légkörét kell megteremteni.

A családlátogatások mindig egyéni, célzott és szükségszerinti gyakorisággal történnek.

(várandós anya, gyermekágyas anya, újszülöttek, csecsemők, kisdedek, kisgyermekek, óvodások látogatása)

Védőnői fogadóóra minden nap reggel 8-órától 9 óráig van, amely során történik az először jelentkező terhes kismamák kiskönyvének kiállítása, laboreredmények beírása, csecsemők súlymérése, várandós anyák vérnyomásmérése, magzati szívhanghallgatás, és a családok körében felmerülő gondok, problémák megbeszélése.

Tanácsadási rend:

Minden héten kedden 9-től 13 óráig.

( 9-től 11-ig nők várandós anyák tanácsadása, 11-től 13 óráig csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás)

Óvodai, iskolai nap a csütörtök, legtöbbször ezen a napon végezzük a háziorvossal együtt a kampányoltásokat, szűrővizsgálatokat.

Havi rendszerességgel, illetve szükségszerinti gyakorisággal történik a tisztasági vizsgálat, valamint a tetvességi szűrés, fertőtlenítés.

Iskola-egészségügyi munkámat egészségügyi munkaterv alapján végzem, melyet egyeztetek az iskola igazgatójával, óvoda vezetőjével, valamint a házi orvossal.

Az egészségnevelés, folyamatos egész évben, amely nem csak az oktatási intézményekben, hanem a nők-anyák klubja keretén belül is történik, amely alkalmanként kiegészül videofilm vetítéssel is.

Az Egészségügyi Minisztérium keretén belül kiírt pályázat révén jutottunk több szakmai munkát is elősegítő eszközökhöz, szakkönyvekhez, berendezési tárgyakhoz.

A háziorvosi- és a védőnői szolgálat az észlelő-és jelzőrendszer tagja, így szükségszerűen együttműködik a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a Körjegyzőség gyámügyi főelőadójával.

Az egészségügyi alapellátás mindkét része jó kapcsolatot tart fenn a településünkön működő más intézményekkel, és szervezetekkel.

Tisztelt Képviselő Testület, ennyiben szerettem volna tájékoztatni a tisztelt testületet, várom kérdéseiket, véleményeiket a leírtakkal kapcsolatban.

Átány, 2007. október 15.
Tisztelettel:

Orbán Károlyné

egészségügyi-és szociális tanácsnok

Written by admin.atany