1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezető
Elérhetőségi adatok
A szervezeti struktúra
A szerv vezetői

Polgármester
Jegyző

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Gondozási Központ
Átányi Óvoda
Dr. Fél Edit Közösségi Tér

1.3 Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek – nincs ilyen

1.4 Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok – nincs ilyen

1.5 Lapok
Lapok

Átányi Doboló

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Átány Községi Önkormányzat

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Közszolgáltatások
A szerv nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Pályázatok
Közérdekű adatok igénylése
Közzétételi listák

 

  1. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása

3.3 Működés
A foglalkoztatottak
Támogatások
Szerződések
Koncessziók
Egyéb kifizetések