TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének
megvalósítására

AD_Atany_20171107_aláírt

AF_Átány_20171107_aláírt

Átány, Felszíni vízelvezetés – árazatlan költségvetés

 

11/07/2017   4:22:38 PM

               

Átány Községi Önkormányzat

                           

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 34.-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

− Az idősek nappali ellátását biztosító intézmény keretében, az Idősek Klubja, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása. − Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása. − Az intézmény SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelő vezetése, az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a hatályos jogszabályok szerinti működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, 1/2000.(I.7.)SZCSM 3. melléklet 8.1. pontjában előírt képesítés, szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       vezetőgyakorlat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz, kiegészítve az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelésekkel, képesítést igazoló okirat(ok) másolata, erkölcsi bizonyítvány, eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczi Mihály polgármester nyújt, a 06-36/482-808 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Átány Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-1316/2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről, valamint a magasabb vezetői megbízásról Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.atany.hu – 2017. július 17.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Községi Önkormányzat Átány

 a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Konyhai kisegítő

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, Szabadság út 2.-6.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • eddigi munkaviszonyokról,  igazolások,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően 2017. szeptember 1 napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczi Mihály nyújt, a 06/36/482-808 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Átány címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60. ).
 • Személyesen: Gönczi Mihály polgármester, Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60. (Polgármesteri Hivatal)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Sikeres elbírálás után egy hónap próbaidő.