május 6, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

BEVÉTELEK:

Normatív költségvetési támogatás               180.467.672

Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése    50.000.000

Átvett pénzeszközök                 14.000.000

Helyi adóbevétel                     7.300.000

Működési bevétel                    16.000.328

Kölcsön visszatérülés                1.600.000

Fejlesztési bevétel /ingatlan ért./  2.000.000

Pénzmaradvány                        3.000.000

Hitelfelvétel                        3.500.000

                  BEVÉTEL ÖSSZESEN:277.868.000

KIADÁSOK:

Bérjellegű kiadások                  108.468.000

TB jellegű kiadások                  35.200.000

Dologi kiadások                      55.000.000

Ellátottak juttatásai                61.000.000

Pénzeszköz átadás                    1.200.000

Általános Tartalék                   3.000.000

Működési kiadások összesen: 263.868.000

Beruházási kiadások                  2.000.000

Fejlesztési céltartalék             10.000.000

Lakásvásárlás támogatása             2.000.000

Fejlesztési kiadás összesen: 14.000.000

KIADÁS ÖSSZESEN:               277.868.000

Written by admin.atany