Óvodánk egy Heves Megyei kisközségben, Átányban található, igen szép, esztétikus környezetben. Egy régi és egy modern épületrészből áll.
A 75 férőhelyes óvoda három csoporttal működik, vegyes életkorú gyermekcsoportokkal.

dsc_0036Intézményünkben egész nap óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A reggeli gyülekezés idejében 6:00-tól egy ügyeletes óvónő várja a korán érkezőket, majd 7:00 órától mindenkinek a saját csoportjában, saját nevelőjével folytatódik a gyülekezés. Reggeltől estig nevelésben részesülnek a gyerekek, s ezen belül délelőttre tehetők az ún. játékos foglalkozások, az értelmi nevelés, az ismeretszerzés tervezett alkalmai. Az egész napon végighúzódó tevékenység a játék.

Óvodánk 16:30-ig tart nyitva.

Az Átányi Óvodában 7 fő szakképzett óvodapedagógusra lenne szükségünk, de jelenleg még nincs megfelelő képesítésű jelentkező az állásra, így szakképzett óvodapedagógus jelentkezéséig pedagógiai asszisztensek lettek alkalmazva. Munkánkat 3 szakképzett dajka és 1 pedagógiai asszisztens segíti. Óvodánkban továbbra is szükség szerint több pedagógiai szakember segíti munkánkat.
Logopédust, valamint fejlesztőpedagógust a Nevelési Tanácsadó biztosít, akik heti egy-egy alkalommal tartózkodnak intézményünkben. Sni-s gyermekeink részére gyógypedagógust alkalmazunk.

Óvodaképünk:

Biztosítani a 3-6-7 éves gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, szeretnénk a családokkal együttműködő, szeretetteljes, a kisgyermekkor sajátosságainak, lehetőségeinek megfelelő embernevelést megvalósítani. Biztonságot adó, közösen átélt örömökben, élményekben, tevékenységekben gazdag óvodai élet biztosítása a célunk, ahol a gyermekek jól érzik magukat, ügyesednek, fejlődnek. Célunk annak elérése, hogy a gyermekek szívesen járjanak óvodába, fogadják el az óvodai életrendet, feszültség nélkül alkalmazkodjanak hozzá.

Fontos a gyermekek testi, lelki, szellemi növekedésének támogatása, egyéni fejlődési ütemük szerint és közvetetten elősegíteni az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését; célunk továbbá a gyarapodó gyermeki műveltség, a folyamatosan fejlődő tanulási képességek biztosítása.

Fontos

 • az ötletgazdag, kivitelezésében eredeti, társas színvonalában emelkedő gyermeki játék,
 • érdeklődő, nyitott, beszédben és más kifejezési formákban bátran, a helyzetnek megfelelően megnyilatkozó, a kapcsolat felvételében és tartásában sikeres gyermekek nevelése,
 • pedagógiai tevékenységrendszerünkön és a gyermekek tárgyi környezetén keresztül a gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása,

dsc_0029Törekszünk a sajátos nevelési igényű kisgyermekek sikeres befogadására, eredményes szocializációjára, a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű biztosítása az óvodai nevelési folyamatban; a megértő, támasznyújtó esélyteremtés, a támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Az emberi élet kiteljesedése szempontjából jelentős kapcsolatrendszer az önismeret, a más emberekhez, a természeti és tárgyi környezethez való pozitív viszony megalapozása, a szociálisan kulturált személyiség formálására törekvés, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése, multikulturális nevelésen alapuló integrációja.

Célunk minden gyermeket önmagához képest a legmagasabb fejlettségi szintre eljuttatni a majdani biztonságos iskolakezdés érdekében. Kiemelten foglalkozunk a hagyományápolással, valamint a népi gyermekjátékok, helyi népszokások megismerésével, felelevenítésével. Igazán jó, és egymást segítő kapcsolataink továbbra is jól működnek a fenntartóval, a szülőkkel, a helyi intézmények mindegyikével.

Jelenlegi gyermeklétszám: 75 fő (+20 %-kal átléphető fenntartói döntés alapján)

Gyermekcsoportok száma: 3 csoport. A csoportszobák megfelelnek a 2 nm/fő követelménynek. Csoportszobáink berendezése, mobilizálhatósága (átrendezhetőség az aktuális tevékenységekhez) dsc_0032megfelelő, vannak külön tevékenységi terek/sarkak kialakítva, egyéni tárolók (dossziék) biztosítottak a gyermekeknek, általuk szabad hozzáférhetőséggel a kreativitás fejlesztésére, egyéni tapasztalatszerzésre, irodalmi élményszerzésre csoportszobákban. Gyermekeink számára szabadon hozzáférhetők: különböző vizuális eszközök pl: gyurma, festék, stb. A mozgásigények kielégítésére csoportszobai eszközök biztosítottak. Mozgásigényük kielégítése céljából csoportszobáinkban egész délelőtt a gyermekek rendelkezésére áll a csodatölcsér, a kombinált mászóka, a lépegető henger, a trambulin, az ugráló labda, a szaturnuszlabda, és a t-ball.

A gyermekek fektetése a saját csoportjukban történik.
dsc_0034Csoportszobáink – melyek mindegyike mellett öltöző és mosdó található – világosak, nagyok; szellősen, ízlésesen berendezettek. Tornaszobánk sajnos nincs, ezért a mozgásfejlesztést, tornázást a csoportszobáinkban oldjuk meg egy kis teremrendezéssel. Intézményünk csendes, nyugodt, szép környezetben, településünk központjában található. A központi eszközjegyzékhez viszonyítva a játékkészletünk és helyiségek terén vannak hiányosságok. Átlagos felszereltségű fejlesztő szobát sikerült kialakítanunk és itt folyik a logopédiai fejlesztés, a rehabilitációs foglalkozások.
A gyermekek elkülönítését a nevelői helyiségben oldjuk meg. Ünnepélyek megtartására szolgáló helység, közösségi tér nincs külön, ezt csak a csoportszobákban tudjuk megoldani.
Óvoda által biztosított használati eszközök tisztításának, mosásának feltétele megoldott. Óvodánk gondozott, füves udvarát nagy fák teszik kellemesen árnyékossá. Az épület udvar felőli részén egy nagy térkövezett rész található.
Mindhárom csoportnak külön udvarrésze van, ahol szabadon játszhatnak a gyermekek, külön homokozóval, mászókákkal, csúszdával, faházikóval felszerelve. Az óvodának sok homokozó játéka, rollere, és kültéri játéka van, amit szívesen használnak nap, mint nap. A faházakban babázásra is van lehetőség.

Udvarunk játszótéri játékaink viszont még vasból vannak, keressük a lehetőségét ezek cseréjére. Sajnos fedett területe nincs az udvarunknak.

Az óvodai nevelés feladata 3-6 (7) éves gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Ezen belül:

 • Egészséges életmód alakítása
 • Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
 • Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Óvodánk nevelési feladatrendszere az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja által kijelölt feladatok mentén a Komplex Prevenciós Óvodai Programon alapszik. A játékot tekinti a legfontosabb tevékenységi formának, de az érés, nevelés folyamában a belső tényezők jelentőségét is kiemeli.
Célja: a 3-6-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával:

 • az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez testi, értelmi és szociális érettség kialakítása
 • az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, az óvodás gyermekek számára a minőségileg garantált, fejlődésüket elősegítő óvodai nevelése, ellátása
 • a gyermekek teljesítményének nyomon követése és a tudatos fejlesztése révén javuljanak mérési eredményeink
 • a lelki egészségvédő- fejlesztő nevelésben részesüljenek a gyermekek (mentálhigiénia)

Figyelembe véve a 3-6 (7) éves korosztály alapvető sajátosságait:

 • az érzelmi biztonság, mint alapszükséglet igényét
 • az érzelemvezérelt megismerési formát
 • az élmény- és érzelemvezérelt gondolkodást részképesség zavarok prevencióját és korrekcióját.

 

Az Átányi Óvoda nyitvatartása:

 

HÉTFŐ: 6:30-16:30

KEDD: 6:30-16:30

SZERDA: 6:30-16:30

CSÜTÖRTÖK: 6:30-16:30

PÉNTEK: 6:30-16:30

SZOMBAT: Zárva

VASÁRNAP: Zárva