május 9, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
89/2007.(VII.27.)  A Képviselő- Testület e határozatával az átányi belterület, 595. és 597 hrsz-ú ingatlanok felajánlását fogadta el. A megállapodást 2007. október 29.-én megkötötték. Az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonjog változás átvezetésre került.

  • 90/2007.(VII.27.) A Testület e határozatával az Átány, Reménység út 2. szám alatti, átányi belterület, 70/2 hrsz-ú  ingatlan felajánlását fogadta el. A megállapodás 2007. november 12.-én megkötésre került, a tulajdonjog átjegyzése folyamatban van.
  • 127/2007.(X.26.) A testület e határozatával kamatmentes kölcsönt nyújtott, melyről az értesítés kiküldésre került. A kölcsönszerződés 2007. november 19.-én megkötésre, az 500.000.- Ft 2007. november 21.-én kifizetésre került.
  • 128/2007.(X.26.) A Testület e határozatával kérte az intézményvezetőket a költségkeret túllépéséről számoljanak be. A beszámoló a mai ülésen kerül megtárgyalásra.
  • 129/2007.(X. 26.) A Képviselő- Testület e határozatával az Átányi Református Egyházközség pánsíp hangverseny támogatására vonatkozó kérelmét utasította el, melyről az értesítés kiküldésre került

Á t á n y, 2007. november 23.

Dányiné Szórád Ibolya
körjegyző

Written by admin.atany