május 15, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére,

 

melynek helye: Községháza
nagyterme
ideje: 2008. január 25. /péntek/ 14 00 óra

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1./ A Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2./ A Művelődési Ház 2008. évi munkatervének elfogadása, a közművelődési munka elemzése, értékelése, a Művelődési Ház kihasználtsága
Előadó: Ötvösné Mérten Ilona közművelődés-szervező

3./ Előterjesztés a képviselői munka átszervezéséről
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

4./Egyéb döntést igénylő ügyek

4.1 A Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának elfogadása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
4.3 Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal levelének tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
4.2 Az Átányi Polgárőr Egyesület kérelmeinek tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
Tájékoztatók

5./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Átány, 2008. január 21.

Gönczi Mihály
polgármester

Written by admin.atany