május 1, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
alt-isk-1* 2007. szeptember 3.-án megkezdődött az iskola. Reggel 8 órakor a tanévnyitó műsor alatt nyitotta meg Barna Ferencné iskolánk igazgatója az új 2007/2008-as tanévet. A kedves kis műsorban résztvevő diákoknak ezúton is köszönjük munkájukat, hogy a szünetben is vették a fáradságot és bejártak próbálni. A nap további részében a gyerekek osztályfőnökeikkel megnézegették az új tankönyveket, ellenőrizték a felszereléseket. Az iskola minden tanulója ingyen jutott a drága tankönyvekhez, munkafüzetekhez. Kérünk benneteket nagyon vigyázzatok rájuk!

* Ebben az évben 17 elsőosztályos kezdte meg tanulmányait iskolánkban. Köszönjük szüleik bizalmát, hogy a mi intézményünkbe íratták be őket. Továbbra is a méltán híres Meixner-módszerrel fogják a magyart tanulni az elsősök, melynek segítségével könnyebb lesz számukra elsajátítani az olvasáshoz és íráshoz szükséges tudnivalókat.

 

* Ebben a tanévben is sok tanórán kívüli elfoglaltság vár a gyerekre. Lehetett jelentkezni angol szakkörre, furulya szakkörre, alsóban és felsőben is sportkörre. Továbbra is két alapfokú művészetoktatási intézmény működik iskolánkban. A Harmónia kézműves, míg az Agria táncfoglalkozásokat tart intézményünkben. Nem maradnak el minden hónap utolsó péntekén a diákönkormányzatos délutánok sem, ahol számítógépezhetnek, filmet nézhetnek, és zenét hallgathatnak az arra érdemes tanulók.  Nagyon sok tanulmányi versenyt rendezünk, ebben az évben is lesz szépkiejtési, helyesírási, versmondó, matematikai, rajz verseny és lesznek különböző témájú vetélkedők is. Reméljük minden tanulónk, megtalálja magának a számára érdekes elfoglaltságot.

* Iskolánk ügyes lábú focistái Kömlőn két labdarúgó versenyen is részt vettek. Az első a nagypályás verseny szeptember 25.-én volt, melyen a ’93-as vagy fiatalabb születésűek vehettek részt. Ez a korosztály holtversenyben 1. helyezést ért el. A második a kispályás október 2.-án volt, melyen a 95-ös vagy fiatalabb tanulóink szerepeltek. Ők szintén 1. helyezést értek el. Minden résztvevőnek gratulálunk! A felkészítő és kísérő Baráth Endrénének köszönjük munkáját.

alt-isk-2    * Október 6.-a nemzeti gyásznap. Miután Világosnál letették a fegyvert, befejeződött az 1848-49-es szabadságharc. A császári haditörvényszék ítélete alapján, pedig Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukás után kerültek az osztrákok fogságába. Ők a nemzet vértanúivá váltak: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.

Százötvennyolc esztendővel ezelőtt, még a nap sem kelt fel, amikor az aradi vár egyik sáncában „por és golyó által” kivégezték Kiss Ernő honvédtábornokot, Dessewffy Arisztid honvédtábornokot, Schweidel József honvédtábornokot és Lázár Vilmos honvéd ezredest.

Ezután csak kevés idő telt el, és esküjük megtartása miatt bitón oltották ki Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezić Károly, Nagysándor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és gróf Vécsey Károly honvédtábornokok életét.

A Magyarországért meghalt hősök emlékére méltó ünnepséget rendeztünk iskolánk keretein belül. A műsort Balláné Szabó Erika  tanárnő állította össze és tanította be gyerekeknek. Az ő és a szereplők munkáját is köszönjük szépen.

 

Gömöri Adrienn
Written by admin.atany