augusztus 24, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló, ” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dr. Fél Edit Közösségi Tér intézményvezető (vezetői)  beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2012.01.01. – 2016.12.31.-ig szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3371. Átány, Szabadság út 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése, az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra, a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló,” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • Közművelődési területen eltöltött legalább hároméves szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közművelődési intézményvezetői gyakorlat,
 • e-tanácsadói képzés,
 • könyvtáros szakképesítés,
 • ECDL képesítés.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, közművelődési tevékenység bemutatása, intézmény vezetésére vonatkozó program, iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, személyes adatkezeléshez való hozzájárulásról nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczi Mihály polgármester nyújt, a 06-36/482-808 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Átány Községi Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3371. Átány, II. Rákóczi F. út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …….. ,

valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bizottsági meghallgatás és javaslat után, a Képviselő-testület határozattal dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Átány község honlapja – www.atany.hu
 • Községháza hirdetőtáblája

 

Written by admin.atany