szeptember 9, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének soron következő ülésére, melynek helye Községháza nagyterme, ideje 2012. április 27. /péntek/ 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:
1. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (Zárszámadás)
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2. Beszámoló a település egészségügyi ellátásának helyzetéről

Előadó: Dr. Szabó János helyettes háziorvos, Orbán Károlyné védőnő

3./ Javaslat egyes szabálysértési tényállásokat tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

Döntéshozatal
4./Egyéb döntést igénylő ügyek

4.1 Béren kívüli juttatások szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző
4.2 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás EU Önerő Alap pályázatával kapcsolatos döntés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
4.3. Egyebek

Tájékoztatók

5./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Átány, 2012. április 24.

Gönczi Mihály
polgármester

Written by admin.atany