július 23, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Helyi Választási Iroda
Vezetője
3371. ÁTÁNY, II. Rákóczi F. út 60.
36/482-001, 482-804.  36/482-803.
polhivaatany@t-online.hu
A választási eljárásról szóló, 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló, 5/2010.(VII.16.) KIM rendelet 6. §. (1) bekezdésének e) pontja alapján, a HVI a helyben szokásos módon közzéteszi a szavazatszámláló bizottságok és a helyi választási bizottság tagjainak és a HVI vezetőjének nevét, valamint a HVB és a HVI hivatali helyiségének címét:
Helyi Választási Bizottság
Községháza, Átány, II. Rákóczi F. út 60.
Elnök: Dr. Szabó János Átány, Jókai út 2.
Elnök helyettes: Juhász Tamás Átány, Bem út 22/b.
Tag: Kovács Tiborné Átány, Rózsa út 5.
Póttagok: Gömöri Adrienn Átány, Ötvöstábornok út 9.
Tar Istvánné Átány, Béke köz 5.
Megbízott (delegált):
Gönczi Edina Éva Átány, Bem út 11.
Kériné Gömöri Orsolya Átány, Sallai út 2.

001. szavazókör SZSZB:
Művelődési Ház Átány, Szabadság út 1.
Tagok: Estefán Katalin Átány, Rózsa út 3.
Laczházi Róbert Átány, Szabadság út 20/a.
Rédei Zoltán Átány, Bem út 44.
Póttagok: Barnáné Sike Enikő Átány, II. Rákóczi F. út 29.
Baráth Attila Átány, Rákóczi út 20.
Gacsal Dániel Átány, Ötvöstábornok út 3.
Galvács Sándor Átány, Wesselényi út 10.
Vígné Baráth Szilvia Átány, Alkotmány út 2.
Megbízott (delegált):
Baráth Zoltánné Átány, Templom út 24.

002. szavazókör SZSZB:
Közösségi Ház Átány, Bem út 22./a.
Tagok: Együd Elemérné Átány, Petőfi út 11.
Szűcs Zsuzsanna Átány, II. Rákóczi F. út 22.
Póttagok: Egriné Szécsi Ágnes Átány, II. Rákóczi F. út 70.
Galvács Tibor Átány, Templom út 26.
Megbízott (delegált):
Csongrádi István Átány, Bem J. út 36.

Helyi Választási Iroda vezetője:
Dányiné Szórád Ibolya körjegyző
Tel.:36/482-804
Fax: 36/482-803
Hivatali helyiség címe: Átány, II. Rákóczi F. út 60.

A Választási Hirdetményeket kiadja a HVI. (3371. Átány, II. Rákóczi F. út 60.) A hirdetmények lezárva: 2010. szeptember 27.

Written by admin.atany