október 28, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a partnerségi egyeztetés szabá-lyait rögzítő 39/2014. (V.30.) Képviselő-testületi határozat (4) b) pontjának megfelelő-en, tájékoztatja a lakosságot, hogy a Településrendezési eszközeinek módosítása elké-szült, 3 részterületre vonatkozóan.

A tervvel kapcsolatos lakossági észrevételeket, Gönczi Mihály polgármester úrnak cí-mezve lehet írásban leadni, az Önkormányzati Hivatalban, a véleményezési határidőn belül.
A szakmai véleményezési anyag elérhető az alábbi linken: http://regio.hu/atany/

Written by admin.atany