április 26, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Átány Községi Önkormányzat

Polgármesterétől
3371 ÁTÁNY, II. Rákóczi F. út 60.

’36/482-001, 482-808.  / 36/482-803.

/ polhivaatany@t-online.hu

Szám: 95/26/2007.
Meghívó

Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére,

melynek helye: Átányi Községháza nagyterme
ideje: 2007. szeptember 28. /péntek/ 14 00 óra

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1./ Beszámoló a 2007/2008-as tanév beindításának tapasztalatairól az Általános Iskolában és a Napköziotthonos Óvodában

Előadó: Barna Ferencné iskolaigazgató

Galvács Józsefné óvodavezető

2./ Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet-tervezet tárgyalása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

Döntéshozatal

3./  Egyéb döntést igénylő ügyek

3.1 A civil szervezetek támogatási összegeinek felhasználásáról készült beszámoló tárgyalása

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.2 A civil szervezetek támogatásának felosztása (II. félév)

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.3 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.4 Kérelem felsőoktatási tanulmány támogatására

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.5 Az Átányi Református Általános Iskola kérelme Művelődési Ház igénybevétele iránt
néptánc oktatáshoz

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.6 Az önkormányzat tulajdonába került földutak, és árkok rendezésével kapcsolatos
előterjesztés tárgyalása

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

Tájékoztatók

4./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Átány, 2007. szeptember 24.

Gönczi Mihály
polgármester
Written by admin.atany