július 19, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

1/2010./VII. 14./ HVI vezetői határozat:
Az  Átány Helyi Választási Iroda vezetőjeként, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló, 2010. évi L. törvény /Övjt./ 24. § /2/ bekezdésében és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /Ve./ 102. § /1/ bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva
ÁTÁNY község Önkormányzata Képviselő- testülete tagjainak számát – figyelembe véve, a település 2010. január 1. –i 1589 fős állandó lakos létszámát – 6 főben határozom meg.
Határozatom ellen annak meghozatalától számított 2 napon belül a Heves megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez címzett /3300. Eger, Kossuth út 9./, de a Helyi Választási Irodánál /3371. Átány, II. Rákóczi F. út 60., Tel: 36/482-804, 36/482-001, fax: 36/482-803. Email-cím: polhivaatany@t-online.hu/ benyújtott kifogással lehet élni.
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. július 16.-án 16.00 óráig megérkezzen.

I n d o k o l á s:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a és a választási eljárásról szóló, 1997. évi C. törvény 102. § /1/ bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1.-i lakosságszáma alapján kell meghatározni.
Az Övjt. idézett szakasza szerint a település lakosságszáma alapján, 1000 főig 4 fő, 5.000 főig 6 fő képviselő választható.
A jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével, a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A rendelkezés elleni jogorvoslat lehetőségét a Ve. 102. § /3/ bekezdése alapján biztosítottam.
A határozat közzététele, nyilvánosságra hozatala a település hivatalos honlapján történő megjelentetéssel biztosított.
Átány, 2010. július 14.
Dányiné Szórád Ibolya
körjegyző
HVI-vezető

Written by admin.atany