július 1, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Községi Önkormányzat Átány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §  alapján pályázatot hirdet Községi Önkormányzat Háziorvosi Rendelőben háziorvos (akár vállalkozási formában is) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, Rákóczi út 53.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: – területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi tevékenység (akár vállalkozói formában is) valamint – iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Egyetem, 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000.(II. 25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek. ,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, orvosi diploma és szakirányt igazoló  okirat másolata, részletes szakmai önéletrajz, MOK tagság igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczi Mihály nyújt, a 36/482-808 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Átány címére történő megküldésével (3371. Átány, II. Rákóczi F. út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-128/2010, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

Elektronikus úton Gönczi Mihály részére a polhivaatany@t-online.hu E-mail címen keresztül
Személyesen:  Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.atany.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atany.hu honlapon szerezhet.

Written by admin.atany