szeptember 20, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Községi Önkormányzat Átány a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Községi Önkormányzat Átány Munkavezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3371. Átány, Kossuth út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Községgazdálkodás keretében foglalkoztatott dolgozók munkájának irányítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • mezőgazdasági ismeretek
  • magyar állampolgárság, bűntetlen előélet
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. február 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczi Mihály nyújt, a 36/482-001 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Átány címére történő megküldésével (3371. Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-311/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Munkavezető.
  • Személyesen: Gönczi Mihály, Heves megye, 3371- Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Átány Község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atany.hu honlapon szerezhet.

Written by admin.atany