augusztus 8, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Községi Önkormányzat Átány a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet Községi Önkormányzat Konyha  konyhalány  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, Bem József út 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Konyhai kisegítő feladatok
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • 8 Általános,
  • Büntetlen előélető, cselekvőképes magyar állapolgár
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  •   8 Általános,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  •   iskolai bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. április 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kövesdi Zoltánné nyújt, a 36/482-815 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Átány címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: a-2058/1/2011 , valamint a munkakör megnevezését: konyhalány vagy
  • Elektronikus úton Kövesdi Zoltánné részére a polhivaatany@t-online.hu E-mail címen keresztül vagy
  • Személyesen: , Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 13.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atany.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Written by admin.atany