július 24, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
A Magyar Köztársaság elnöke, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját 2010. október 3-ára, vasárnapra tűzte ki.
A szavazás 6. 00 órától 19. 00 óráig tart.

FIGYELEM! ÁTÁNY KÖZSÉGBEN A SZAVAZÓKÖRÖK HELYSZÍNE MEGVÁLTOZOTT!
A választás napján az alábbi szavazókörök működnek:
1. számú szavazókör Átány, Szabadság út 1. (Művelődési Ház)
2. számú szavazókör Átány, Szabadság út 1. (Közösségi Ház)
Kisebbségi szavazókör: Átány, Bem út 1. (Tűzoltó Klub)
(A szavazókörhöz tartozó utcák felsorolását lásd külön!)

A Helyi Választási Bizottság döntése értelmében, ugyanezen, napon, október 3. napján kerül sor a cigány kisebbségi önkormányzati választásra is.
FIGYELEM! A cigány kisebbségi választáson kizárólag azok vehetnek részt a szavazásban, akit a kisebbségi választói jegyzékbe, 2010. július 15.-ig kérelmére felvett a helyi választási iroda vezetője. Ezen választópolgárok száma ÁTÁNY községben 48 fő, ők a Tűzoltó Klubban levő szavazókörben adhatják le szavazatukat.

A választópolgárok személyesen a lakóhelyükön, illetve ha a lakóhely mellett a választás kitűzését megelőző 30. napig – 2010. június 16-ig – tartózkodási helyet létesítettek, úgy a Helyi Választási Irodától kért igazolással a bejelentett tartózkodási helyen szavazhatnak.
Az igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1.-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 28.-án megérkezzen a Helyi Választási Irodához.
A szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok akadályoztatva vannak választójoguk gyakorlásában, nem tudnak részt venni a választásokon. A helyi választásokon nincs lehetőség a külképviseleteken történő szavazásra.
A menekültként, bevándoroltként vagy letelepedett elismertként Magyarországon élő, tartózkodó idegen állampolgárok részt vehetnek a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán.
Az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát is megilleti a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható – és amennyiben itt tartózkodik, úgy – választó legyen. Polgármesterré azonban csak magyar állampolgár választható.

Továbbra is lehetőség van az ún. mozgóurnás szavazásra. A mozgásában gátolt személyt – írásbeli kérésére – a szavazókör illetékességi területén az szavazatszámláló bizottság legalább két tagja a mozgóurnával felkeresi. Az erre vonatkozó írásbeli kérelmet folyamatosan lehet bejelenteni a Helyi Választási Irodánál, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál.

A szavazás módja
– Szavazni kizárólag személyesen lehet.
– A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben.
A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
·  lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
·  személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy, 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
– Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.
– A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
– Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.
Átány községben a választópolgárok 3 db szavazólapot kapnak kézhez:
egy szavazólap szolgál a polgármester választásra. Érvényesen szavazni kizárólag egy polgármesterjelöltre lehet!
egy szavazólap szolgál az egyéni listás (képviselő) választásra. Érvényesen szavazni legfeljebb hat képviselőjelöltre lehet!
Egy szavazólap szolgál a megyei közgyűlés tagjainak választására. Érvényesen szavazni kizárólag egy listára lehet!
A kisebbségi szavazókörben, 1 db szavazólapon, legfeljebb négy képviselő jelöltre lehet érvényesen szavazni!
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az Országgyűlés elfogadta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényt. A törvény értelmében a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán ÁTÁNY községben a megszerezhető önkormányzati képviselői mandátumok száma 6.
Ennek megfelelően a választást követően a képviselő-testület a megválasztott polgármesterrel együtt 7 főből áll majd.

Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben a helyi önkormányzati képviselők, és polgármesterek választásával kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a Helyi Választási Irodához, vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.

Helyi Választási Iroda
Vezetője: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző
Vezető helyettese: Kövesdi Ferencné főmunkatárs
Telefon: 36/482-804
Fax: 36/482-803
Címe: 3371. Átány, II. Rákóczi F. út 60.
E-mail: polhivaatany@t-online.hu

Written by admin.atany