augusztus 12, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Átány Községi Önkormányzat, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004.(IV. 7.) rendelete, valamint a Képviselő-testület 66/2011.(V. 26.) számú határozata alapján nyilvános értékesítésre meghirdeti, a Községi Önkormányzat tulajdonában álló külterületi szántó és külterületi erdő földterületeket.

Az értékesítésre kerülő földterületek adatai:

 • Megnevezése: külterületi szántó, 0152/2 hrsz., 24 939 m2, 99,76 AK
 • Megnevezése: külterületi szántó, 0156/11 hrsz., 27 513 m2, 41,29 AK
 • Megnevezése: külterületi szántó, 1078/11 hrsz., 429 m2, 1,27 AK
 • Megnevezése: külterületi szántó, 0181/5 hrsz., 8 952 m2, 26,41 AK,
 • Megnevezése: külterületi szántó, 0181/7 hrsz., 3 385 m2, 8,23 AK
 • Megnevezése: külterületi erdő, 0181/13 hrsz., 9 891 m2, 5,52 AK
 • Megnevezése: külterületi szántó, 400 hrsz., 39 064 m2, 115,24 AK
A termőföld minimális értékesítési ára 15.000 Ft/ AK, azaz Tizenötezer Ft/ Aranykorona.

Egyéb:

 • Az ingatlan értékesítése nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére történik.
 • A kiíró önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy érvényes ajánlatok benyújtása esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítheti.
 • Az ajánlatokat kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani a Körjegyzőségi Hivatalba, legkésőbb 2011. augusztus 5.- én, 16 óráig.
A borítékra kérjük, írják rá, „termőföld értékesítés ajánlata”.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
 • A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, további felvilágosítás Gönczi Mihály polgármestertől kérhető.
Átány, 2011. július 06.

Gönczi Mihály
polgármester

Written by admin.atany