április 25, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Átányi Napközi Otthonos Óvoda
Vezetőjétől
3371 Átány

Bem József út 22-26.

Tárgy: Beszámoló a 2007/2008-as  nevelési-oktatási év beindításának tapasztalatairól

Átány  Községi Önkormányzat
Képviselő-Testületének
Átány

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az Átányi Napközi Otthonos Óvoda 2007.szeptember 1-től 2 csoportos óvodaként – zökkenőmentesen – megkezdte a 2007/2008-as nevelési évét.

Helyzetelemzés

Az óvodában a nyári takarítási időszak alatt megtörtént a tisztasági meszelés-mázolás. A felújítási munkákat a dolgozók és a karbantartók segítségével rendben elvégeztük. A festést 2 fő közmunkás végezte. A munkálatok rendben, időben megtörténtek. Az ajtózárakat lecserélték, a kerítést megjavították, a PVC-t kicserélték a konyhai részen.

Személyi feltételek

Intézményünkben 2007.szeptember 1-től 4 fő óvodapedagógus, 2 fő szakképzett dajka látja el a nevelési-oktatási feladatokat, illetve az intézményen belüli takarítást.

A konyhai részen 4 fő státuszos dolgozó, köztük 1 főt élelmezésvezetői feladatokkal bíztam meg. A konyhalányok munkáját 3 fő közhasznú munkás segíti, közülük 1 főt a Református Általános Iskola biztosít az élelmezési feladatok megsegítésére szeptember 15-től.

Tárgyi ellátottságunk

A zavartalan óvodai neveléshez-oktatáshoz minden alapvető felszerelés biztosított.

Az anyagi lehetőségeink behatároltak ugyan, de a szakmai anyagok pótlására mindig van lehetőség. A pályázati úton nyert összegből /70.000 Ft/ valamint saját erőből 150.000 Ft értékben tornafelszerelést rendeltem. A szülők segítségével folyamatosan pótoljuk a szükséges textíliákat, tisztasági eszközöket, valamint rajzeszközöket. A csoportszobáink a hozzátartozó helyiségekkel tiszták, esztétikusan díszítettek, a bútorzat megfelelő. Az udvaron a játékokat a lehetőségekhez képest javítjuk, biztonságosságukat felülvizsgáljuk. A konyhai részen csak kisértékű eszközök vásárlására került sor, tervezzük az asztallapok cseréjét még ebben az évben, valamint rozsdamentes edényeket szeretnénk a jövő évtől vásárolni. A robotgép dagasztó fejjel való ellátását szintén a jövő évben szeretnénk megvalósítani.

A gyermekek beíratkozása, óvodai felvétele

A 2007/2008-as nevelési évben óvodánk 2 csoportjában 50 férőhelyre törvényes keretek között 60 fő kisgyermek kap óvodai nevelést. A beíratkozás törvényesen megtörtént, igaz folyamatos volt, nemcsak a kijelölt időszakban. Mindössze 11 új gyermeket tudtunk fogadni. Elutasítás nem volt. Minden 5. életévét betöltött gyermek óvodás, valamint a dolgozó szülők gyermekei is felvételt nyertek. A 4 évesek is, akik kérték elhelyezésüket többnyire bekerültek /májusi születésűekkel bezárólag/.

Az óvodai felvétel előtt családlátogatásokat végeztem minden gyermeknél. A szülőkkel megbeszéltem a felvétellel kapcsolatos teendőket. A kisgyermekek érdekében főleg a gondozottságra, alapvető felszerelésekre helyeztem nagy hangsúlyt.

A Házirend legfontosabb szabályait elmondtam, és azok betartását kértem a szülőktől. Nem volt ellenvetésük, emberi hangon, udvariasságot betartva eleget tettek kérésemnek. A gyerekek örömmel jöttek óvodába, szeretettel fogadtuk őket. A beszokatás folyamatos szeptember végéig. Nem jelentett a szülőknek az sem gondot, hogy az un. főállású anyukák a délelőtti foglalkozás, illetve ebéd után hazavigyék gyermekeiket.

Az óvodapedagógusok egyeztetve a délelőtti foglalkozások idejére 3 csoportban folyik a nevelő-oktató munka, majd ebéd után 2 csoportban.

Az óvónők és dajkák összehangolt munkájával ez megoldható, hiszen a hatékony nevelést, oktatást csak ilyen formában tudjuk biztosítani.

A csoportokban összesen 60 gyermek van.

Ebből tanköteles: 21 fő  Vegyes életkorú: 39 fő

Hátrányos helyzetű: 22 fő

Veszélyeztetett: 18 fő

Saját nevelési igényű: kb. 6 fő (mivel még csak előzetes vizsgálatok történtek)

Ebben az évben is fő feladatunk: a hatékony óvodai ellátás, a minőségi munka továbbfejlesztése a gyermekek és a szülők érdekeit figyelembe véve. Szeretnénk, ha minden kisgyermek korának és értelmi képességeinek megfelelően, családias légkörben fejlődne. Lehetőséget adunk továbbra is a logopédiai kezelésre, egyéni fejlesztő foglalkozásokra. A vallási ismeretek nyújtása hittan foglalkoztatásokra kerülhet sor, amennyiben ezt igénylik a gyermekek, természetesen szülői kérelmek alapján.

Ennyiben szerettem volna tájékoztatni a Tisztelt Képvileő-Testületet az óvodai nevelési évünk beindításáról.

Várom szíves kérdéseiket, észrevételeiket.

Átány, 2007.09.14.

Galvács Józsefné

óvodavezető

Written by admin.atany