szeptember 27, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Községi Önkormányzat Átány a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gondozási Központ  Gondozási Központ Vezető (magasabb vezető)  munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013.08.01.-2018.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 34-36.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okírat szerinti szakszerű és törvényes működése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény alaptevékenysége által biztosított szolgáltatások: idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) segítségnyújtás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8.1 alpontja szerinti, szakmai – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabadmozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, cselekvőképesség, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • vezetői gyakorlat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
  • átányi helyismerettel rendelkezik
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dányiné Szórád Ibolya jegyző nyújt, a 36/482-804 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Átány címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-2194/1/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozási Központ Vezető.
  •  Személyesen: Dányiné Szórád Ibolya jegyző, Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő lejártát követő véleményezések után a következő Képviselő- Testületi ülésen
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Szociális Közlöny – 2013. június 28.
  • www.atany.hu – 2013. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.atany.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Written by admin.atany