szeptember 1, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Községi Önkormányzat Átány a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Községi Önkormányzat Konyha, Átány, Bem J. ut 22. konyhalány  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, Bem József út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Önkormányzati Konyhában kisegítői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • Büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • iskolai bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. március 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kövesdi Zoltánné nyújt, a 36/482-815 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Átány címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A-1553/2012 , valamint a munkakör megnevezését: konyhalány.
  • Személyesen: , Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 14.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atany.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. február 27.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Written by admin.atany