május 10, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

melynek helye:

Átány Községháza
nagyterme
ideje: 2007. november 30. /péntek/ 14 00 óra

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:     

1./ Beszámoló a Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2./ A Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3./ A 2008. évi ivóvízdíjra vonatkozó díjjavaslat tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

4./ A 2008. évi lakossági hulladékszállításra vonatkozó díjjavaslat tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

5./ Előterjesztés a 2008. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

Döntéshozatal
6./Egyéb döntést igénylő ügyek
6.1 Szennyvízkezelési pályázattal kapcsolatos megbízási szerződés tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
ZÁRT ÜLÉS
6.2 Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos döntés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

Tájékoztatók
7./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Á t á n y, 2007. november 23.
Gönczi Mihály
polgármester

Written by admin.atany