május 3, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Dr. Kávássy Árpád

háziorvos

Átány, II. Rákóczi F. út 53/A

3371

Tel: 06-36-482-003

Átány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete

Tárgy: Háziorvosi beszámoló 2007.

1./ Az egészségügyi alapellátás általános helyzete:

Tisztelt Képviselő-Testület!

2005. január 01-től 2005. június 30-ig helyettes háziorvosként végeztem tevékenységemet, majd 2005. július 01-től kerültem kinevezésre.

A munkakör betöltésekor az önkormányzat által biztosított információs rendszer betegellátási adatbázisa teljesen hiányos volt. A betegek diagnosztikai adatai kartonrendszeren voltak vezetve a teljesség igénye nélkül, és ez jelentősen megnehezítette a napi munkavégzést. Az elmúlt három évben kiépítettük az átányi praxis komplett egészségügyi adatbázisát, amivel párhuzamosan világ standardokra épülő szűrővizsgálatokat végeztünk. Az adatbázis precíz kezelésével, és az OEP-pel történt többszörös egyeztetés eredménye képpen 2007. júniusára, azaz két és fél év alatt elértük, hogy a község és a praxis létszáma megegyezik. Ez a munka folyamatos, és állandó odafigyelést igényel a lakosság egy kis részének gyakori, sokszor követhetetlen, szinte havonta el, illetve el, és vissza, valamint ismét elköltözése miatt, amit csak tovább nehezít a születési név megváltoztatása az apasági nyilatkozatok által.

2./ Betegforgalom. Jellemző megbetegedések:

Az elmúlt időszakban 30-50 fő/nap-ra csökkent a betegforgalmi létszám.

2006. szeptemberétől számolva az elmúlt tizenkét hónapban 9389 alkalommal fordultak a praxisból szolgálatunkhoz. Tapasztalható egyrészt egy lépcsőzetes kb. 15-20 %-os beteg forgalom csökkenés a 2006. február 15-től bevezetésre került vizitdíj fizetés következtében, másrészt pedig egy kb. 10-15 %-os folyamatos forgalom csökkenés, mely annak tulajdonítható, hogy az idült betegségekben szenvedők gondozása világ standardok alapján történik, valamint annak, hogy a betegek a lehető legkorábban szakorvosi ellátáshoz jutnak.

A készenléti idő megszünése is valószínűleg hozzájárult 0,5 – 1 %-ban a forgalom csökkenéséhez. A betegek megértéssel fogadták, hogy 16-08 óráig a központi ügyelethez fordulhatnak.

A vizitdíj bevezetése egyébként nem okozott számottevő fennakadást. Teljesen, gördülékeny volt. A számlát kezdettől fogva számítógéppel nyomtatjuk, mely korszerű, gyors, kényelmes eljárás, és ismereteim szerint a megyében egyedülálló. A lakosság megértéssel fogadta a szolgáltatáshoz való kötelező hozzájárulást. A MEP-nél példaértékűnek tratják községünk fizetési fegyelmét, valamint a praxis komplett, precíz adminisztrációs ügyvitelét.

Tavaly az influenzaszerű járványos megbetegedések csak mérsékelt forgalom emelkedést mutattak. A napi betegforgalom  90 %-a adminisztrációs tevékenységhez vagy gondozási feladathoz kötődik.

3. Főbb betegség típusok:

Hypertonia – szív- és érrendszeri megbetegedések,

Rheumatológiai esetek,

Cukorbetegség, pajzsmirigy és más belsőelválasztású mirigyek   betegségei,

Daganatos megbetegedések,

Szenvedély betegségek,

Gyomor- és bélrendszeri betegségek,

Idegrendszeri és psychés megbetegedések,

Allergiás betegségek.

Következésképpen megállapítható, hogy a főbb betegség típusok az elöregedéssel, a helytelen táplálkozással, és szocializációs problémákkal hozhatók kapcsolatba. Itt kívánom megjegyezni, hogy a praxis létszámához képest különösen magas a szenvedély betegek száma, akik különféle szervi betegségekkel jelentekeznek. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy településünkön a drog fogyasztás, mint egészségügyi kérdés nem jelent meg.

4./ Betegadatok kezelésének a rendje, szűrővizsgálatok:

Az adatbázis teljes kiépítésével egyidőben a teljes fiziológiai szűrővizsgálatokat elvégeztük, és a rendszer lehetőséget ad arra, hogy a betegellátás adatait kronológiai sorrendben rögzítsük. A különböző betegségekhez kapcsolódóan a diagnózis megállapításához, laborvizsgálatokhoz, tüdőszűrőhöz, nőgyógyászati vizsgálathoz, és egyéb szűrő vizsgálatokra került sor. Ezeket, mint szűrővizsgálati eredményeket dokumentáljuk. Az állapotváltozás így gyorsabban megállapítható. Az elmondottak alapvetően a felnőtt lakosságra vonatkoznak. 2006-ban tüdőszűrő-, szemészeti szűrővizsgálati lehetőség is volt községünkben.

Az egészségterv keretein belül a háziorvosi rendelőben tavasszal urológiai szűrővizsgálatot is végeztünk, melyen szép számban, több, mint negyvenen jelentek meg férfiak a praxisból.

A gyógyszergyárakkal való jó kapcsolat kiépítésének eredménye, hogy a különösen magas szívérrendszeri rizikójú betegeknél, – akik főképpen cukor- és magasvérnyomás betegek – jelenleg lehetőségünk van egy modern, korai prognosztikai paramétert, az úgynevezett mikroalbumint, – ami egyébként egy önálló rizikófaktor a tudomány legújabb álláspontja szerint – kimutatni a rizikó csoportba tartozó betegek vizeletéből ingyen, egy egyébként nagyon drága gyorsteszttel.

Külön kell beszélnem az iskolaegészségügyi ellátásról, az óvodásokról, csecsemőkről, és az intézményesítetten szervezett idősek ellátásáról. A gyermekkorúak kötelező védőoltásait a meghatározottidőpontokban elvégeztük, amellyel egyidőben általános szűrővizsgálatot is végzünk.

A Gondozási Központtal együttműködve az idősek egészségügyi ellátását szervezetten végezzük, amely pozitív hatású az idősebb betegeknek, mivelhogy a rendelésre nem kell várniuk, és ugyanakkor megkönnyíti a mi munkánkat is.

Keddenként 14 órakor pedig, a klubfoglalkozáshoz illesztve a Gondozási Központban nyugodt körülmények között, négyszemközti beteg-orvos találkozót rendszeresítettünk az idős páciensek nagy megelégedésére. Az elmúlt időszakban jó munkakapcsolatot alakítottunk ki.

A csecsemők ellátásánál a védőnővel minden újszülöttet otthonában ellenőrzünk. Folyamatosan a Tanácsadóban két hetente csütörtökönként vizsgáljuk és oltjuk a 0-6 éveseket.

5./ Mortalitási helyzet:

Az elhunytak többsége az elmúlt időszakban kórházban halt meg. Az egészségügyi helyzet alapján különösen veszélyeztetettek az 50-60 év közötti férfiak. Az elhunytak főbb betegségei időskorban szívelégtelenség és daganatos betegségek, valamint a szenvedély betegségek talaján kialakult súlyos szervi- és szervrendszeri megbetegedések is szedik áldozataikat. Halálozás 18 %-kal csökkent az elmúlt évben.

6./ Munkaidő:

Naponta 8 – 16 óráig vágzem munkámat. Reggel 8 órától igény szerint 11-15 óráig a járó betegeket fogadom a háziorvosi rendelőben, majd házi beteggondozást is végzek. A munkaidőben az elmúlt időszakban a baleseti esetek nem voltak jellmezőek. A gyógyszerellátás általánosságban havi 20-25 eFt. A Hevesi Központi Ügyeletben 2006. október 01-től nem veszek részt. Más ügyeleti rendszerben néhány hónapos intervallumban vállaltam ügyeletet.

7./ Egészségügyi adminisztrációs állapot:

A községben a lakosság méretéhez viszonyítottan nagy létszámúak a mozgáskorlátozottak, akiknek az adatlapját szakorvosi leletek és zárójelentések alapján állítom ki jelenleg már szintén számítógéppel. Különösen nagy mennyiségű a közgyógyellátási igazolvány iránti igény a praxisban, amelyhez a valós gyógyszerfelhasználást adatbázisból nyerem ki és ennek alapján szintén számítógéppel állítjuk ki az igazolást.

A munkaképességcsökkenés megállapításához teljes kórtörténetet és összefoglalást kell készíteni, amelyet igyekszem rendelési időn kívül egyeztetett időpontban elvégezni. Ezt a munkát is már számítógéppel végezzük, ami segíti teljességet és pontos munkavégzést. Az ápolási díj jogosultságára az adatlapot szakorvosi lelet alapján állítom ki. A lakossághoz viszonyítottan a táppénzes állományúak aránya alacsony, 5-13 között ingadozik. Ez valószínűsíthetően a nagyszámú munkanélküliségből is fakad. A felülvizsgálatok havi rendszerességgel megtörténnek, probléma mentesek. Külön jelentést igényel az OEP hetente és havonta is az egészségügyi ellátás helyzetéről, amit a pontosan vezetett informatikai rendszerrel tudunk teljesíteni. Jelentős adminisztrációs munkát igényel a különböző szakvizsgálatok, labor leletek, utazási bizonylatok kiadása, valamint a mentő utalványok kiállítása és a szállítás megszervezése, megrendelése, mely feladatot részben leemeljük a lakosság válláról. Azonban ez a betegeknek nyújtott hathatós segítség a telefonszámlánkat rendszeres 20.ooo Ft/ hónap fölé emeli, és rendszeresen hozzá kell járulnom a telefon költségekhez.

Sajnos ezen adminisztrációs munkák folyamán mindig orvosi döntést kell hozni, ezért nincs lehetőség az adminisztrációs apparátussal végeztetni, mivel minden területen a jogosultságot felülvizsgálják, aminek az erkölcsi és anyagi felelőssége az orvosra hárul.

8./ Az egészségügyi ellátás személyi, tárgyi feltételei:

Az adatbázis kialakításával várakozási idő a lehető legminimálisabbra csökkent. Doma Éva ápolónő 2 éves szakmai továbbképzése várhatóan 2008. júniusában befejeződik, és akkor már a hét mind az öt munkanapján részt tud venni a munkában.

Az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, ugyanakkor az egyik monitor 3 hónapja elromlott, aminek hiánya lényegesen nehezíti a munkavégzést.

A printert úgy állítottuk át, és a rendelő fűtését, világítását is olyan módon használjuk, hogy a költségeket a lehető legjobban minimalizáljuk.

Az elavult EKG készülék cseréje is sürgősen szükséges lenne.

Az OEP Informatikai Főosztályának vezetőjével, Árki Kornéllal folytatott megbeszélésen többször is kiemelte, hogy a páciensek jogviszony állapot lekérdezése on-line módon 2008. január 01-től az alapellátásban is kötelezővé válik. Sajnos a jelenlegi ISDN telefonrendszer – az Eicon-Diva modemmel – nem teszi lehetővé az internetezést. Több alkalommal még a telefon vonalat is tönkre teszi, és még csak telefonálni sem lehet. Előfordul, hogy napokig nem lehet az internetre fellépni, és ha sikerül is, szinte minden alkalommal 1- 6 percen belül lefagy az internet. Gyakorlatilag a jelenlegi rendszer semmire sem használható. A megoldást a régóta halogatott ADSL rendszer kiépítése jelentené, ami munkánkhoz január elsejétől már nem csak szükséges, hanem kötelező.

Kérem fentiekben a tisztelt Képviselő-Testület támogatását.

9./ Közegészségügyi helyzet. Prevenció. Együttműkodés.

Az elmúlt időszakban a településen jelentős járványos megbetegedés az influenza kivételével nem fordult elő. Szórványosan fordult elő Salmonellás fertőzés, valamint gyakori a rühesség és az ebből kiinduló ótvar a lakosság elenyésző részénél. A beteg 99 %-a egyébként a rendelésen tisztán jelenik meg, ami szintén jelentős fejlődés a kezdeti hónapokhoz képest. Járványszerűen gyermekeknél tetvesség nem jelentkezett. Ebben kiemelkedő szerepe van a védőnőnek. Információ jutott hozzám a közkutak fertőzöttségéről, melyet vízügyi szakemberek megszüntettek. Közegészségügyi kérdésként fontos lenne a település gaztalanítása, mely hullámzó megjelenéssel okozza az allergiás tünetek megjelenését.

Prevenciós tevékenységet végeztünk az influenzás járványos megbetegedés, a madárinfluenza, a nagyfokú hőség hatása, a szenvedély betegségek, valamint a véradás fontosságának területén. Hamarosan ismét megkapjuk az influenza elleni védőoltásokat az ÁNTSZ-től, és a lakosság egy részét ingyen, vizitdíj mentesen oltjuk. A szenvedély betegségek területén a tudatformálás különösen fontos a lakosság egészség megőrzésének szempontjából.

Itt szeretném megemlíteni, hogy a védőnő és az ápolónő által kidolgozott és nagyon sikeresen végrehajtott községi egészségterv a térségben páratlan volt, és országosan is kiemelkedő visszhangja van. Folymatosan erősödő együttműködés alakult ki az önkormányzat intézményeivel, amely megmutatkozik a minél magasabb szintű ellátásban is. Az ÁNTSZ, MEP, kórházak, szakrendelők, gyógyszertárak, gyógyszergyárak illetékeseivel korrekt együttműködésünk van. Sok esetben napi munkakapcsolatot tartunk. A szakrendelők és a kórházak információs rendszere lehetővé teszi a kezelt betegek állapotáról a szükséges adatok lekérdezését. Ezen a területen várhatóan központi intézkedésre informatikai fejlesztésre kerül sor, mely ADSL kiépítése nélkül számunkra elérhetetlen marad.

10./ Egyebek és kérelmek:

Tisztelt Képviselő-Testület!

Köszönetemet fejezem ki a praxis működtetéséhez nyújtott erkölcsi és anyagi támogatásért, és azért a megértésért, hogy az elmúlt időszakban felmerült nehézségeket segítették megoldani.

A Közösségi Házat közfeladatok ellátására biztosítom a tavalyi beszámolómban ígért módon 2007. december 01-ig, sőt, ha az Előre utca 3-ban lakhatóvá váló ingatlanban az asztalos munkák befejeződnek, akkor lehetséges, hogy már a beszámoló idejére elköltözöm, és visszaadom a községnek.  Köszönöm, hogy az elmúlt időszakban számomra az épületet szálláshelyül biztosították.

Sajnos új lakhelyem utcája, az Előre utca személygépkocsival nehezen járható.

Kérem, hogy amennyiben lehetséges egy lapmonitor és egy EKG készülék beszerzését, valamint ADSL kiépítését tervesítsék, a havi telefonköltség limitet szüntessék meg, és ha mód van rá a rendelő és váró tisztasági meszelését, a szolgálati lakás rendelővé alakítását, akadálymentesítést, és az Előre utca személygépkocsival való járhatóvá tételét, útalap megépítését hajtsák végre.

11./ Összegzés:

A megbízási szerződésben, valamint a háziorvosi rendelő működtetésére vonatkozó jogszabályokban megfogalmazottak végrehajtásra kerültek.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.

Átány, 2007. október 18.
Tiszetelttel:

Dr. Kávássy Árpád
háziorvos

Written by admin.atany