szeptember 18, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének soron következő ülésére, melynek helye a Községháza nagyterme, ideje 2012. október 26. /péntek/ 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1./ Beszámoló a Konyha működéséről
Előadó: Kériné Gömöri Orsolya élelmezésvezető

2./ Beszámoló Átány Községi Önkormányzat társulási feladatokban ellátott tevékenységéről
Előadó: Gönczi Mihály

Döntéshozatal

3./Egyéb döntést igénylő ügyek
3.1 Alsó -Tarna és Hanyi menti Közhasznú Kulturális Egyesület támogatási kérelmének tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.2 Háziorvosi álláspályázat kiírása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.3 Egyebek

Tájékoztatók
4./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Átány, 2012. október 19.

Gönczi Mihály

polgármester
Dokumentumok:
Written by admin.atany