október 18, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének alakuló ülésére, melynek helye: Községháza nagyterme, ideje: 2014. október 21. /kedd / 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjára:

1.) A HVB elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Kériné Gömöri Orsolya HVB. elnök

2.) Képviselők eskütétele

3.) Gönczi Mihály polgármester eskütétele

4.) Gönczi Mihály polgármester programjának ismertetése
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

5.) A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya jegyző

6.) Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

7.) Az önkormányzat bizottsági tagjainak megválasztása, tagok eskütétele
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

8.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya jegyző

9.) Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

10.) Az alpolgármester munkarendjének meghatározása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

11.) Egyebek

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen, távolmaradását pedig előzetesen jelentse be.
Átány, 2014. október 15.

Gönczi Mihály
polgármester

Written by admin.atany