augusztus 4, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Községi Önkormányzat Átány a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Községi Önkormányzat Átány Gondozási Központ szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű az 1.számú szociális gondozó helyettesítésére szóló közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellátást igénybevevők részére szociális, egészség, mentális állapotuknak megfelelő életritmust biztosító szolgáltatás megszervezése. Egyéni gondozási terv elkészítése, a gondozási tervben számára meghatározott feladatok végrehajtása, értékelése. Egyéni esetkezelés, mentális támogatás, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkaviszony lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése. Közösségi programok szervezése, prevenciós és rehabilitációs tevékenységek végzése. Kapcsolattartás ellátottakkal, hozzátartozókkal és más intézményekkel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Középfokú képesítés, 1/2000.SzCsm rendelet 3. számú melléklete szerint ide vonatkozó végzettségei ,
  • 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű cselekvőképes magyar állampolgár
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelentő kompetenciák:
  • Jó szintű Helyi ismeretek
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Malacsek Béláné nyújt, a 36/482-017 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
  •   Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Átány címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi F. út 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-1487/1/2011, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
vagy
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.atany.hu – 2011. február 22.
Written by admin.atany