augusztus 10, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére,  melynek helye a Községháza nagyterme, ideje 2011. április 29. /péntek/ 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1./ Beszámoló a település egészségügyi ellátásának helyzetéről
Előadó: Dr. Szabó János helyettes-háziorvos
Orbán Károlyné védőnő

2./ Beszámoló Átány Községi Önkormányzat társulási feladatokban ellátott tevékenységéről
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3./ A tömeg- és szabadidős sport fellendítésének lehetősége
Előadó: Jámbor Dénes képviselő

4./Egyéb döntést igénylő ügyek
4.1 Lejáró hulladékszállítási szerződéssel kapcsolatos döntés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
4.2 Alapfokú művészetoktatás támogatásának kérése –Hevesi Zeneiskola
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

4.3 Egyebek

Tájékoztatók

5./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Átány, 2011. április 22.

Gönczi Mihály
polgármester

Written by admin.atany