szeptember 11, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének soron következő ülésére, melynek helye Községháza nagyterme, ideje 2012. május 25. /péntek/ 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:     

1. Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Kövesdi Ferencné gyámügyi főmunkatárs
Szabó Sándorné szakmai egységvezető

2. Beszámoló a Gondozási Központ szociális tevékenységéről

Előadó: Malacsek Béláné Gondozási Központ vezető

Döntéshozatal
3./Egyéb döntést igénylő ügyek

Tájékoztatók

4./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Átány, 2012. május 21.

Gönczi Mihály
polgármester
Written by admin.atany