május 11, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Meghívó

Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának soron következő ülésére, melyet

2007. november 28.-án (szerdán) 15 órai

kezdettel tartunk az Átányi Községháza nagytermében.

Javaslat az ülés napirendi pontjára:

1./ A Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
2./ A Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
3./ A 2008. évi ivóvízdíjra vonatkozó javaslat véleményezése
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
4./ A 2008. évi lakossági hulladékszállításra vonatkozó díjjavaslat véleményezése
Előadó. Gönczi Mihály polgármester
5./ A 2008. évi belső ellenőrzési ütemterv véleményezése
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző
6./ Szennyvízkezelési pályázattal kapcsolatos megbízási szerződés véleményezése
Előadó. Gönczi Mihály polgármester
7./ Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos kérelem véleményezése (Zárt ülés)
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
8./ Egyebek

Kérem, hogy az ülésen a napirend fontosságára való tekintettel szíveskedjen megjelenni, távolmaradását pedig előzetesen jelentse.

Átány, 2007. november 23.
Gömöri József sk.
elnök

Written by admin.atany