október 25, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének rendes ülésére, melynek helye a Községháza nagyterme, ideje 2015. február 27.  /péntek / 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1. A Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása és elfogadása valamint a kapcsolódó döntések meghozatala
/ Kérem a 2015. januári ülésre kiadott költségvetési előterjesztést hozza magával  !!! /
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2. Átány Községi Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek tárgyalása, a tárgyévi tervezett fejlesztések, felújítások és karbantartások ütemtervének elfogadása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet tervezet tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló rendelet tervezet tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

5. A polgármester tárgyévi szabadságolási ütemtervének és cafeteria-juttatásainak jóváhagyása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya jegyző

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet tervezet tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

7. Egyebek  

Tájékoztatók

A képviselők bejelentései, javaslatai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Á t á n y, 2015. február 23.

Gönczi Mihály
polgármester

Szennyvíz rendelet >>
Szennyvíz előterjesztés >>
Cafeteria szabályzat – Polgármester Átány >>
Cafeteria szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg megszavazása Átány polgármestere részére >>
Tájékoztató polgármester – fejlesztés 2015. >>
Szöveges rendelet – 2015. évi költségvetés >>
1. melléklet – címrend >>
2. melléklet >>
3. melléklet >>
4. melléklet >>
5. melléklet >>
6. melléklet >>
7. melléklet >>
8. melléklet >>
9. melléklet >>
10. melléklet >>
11. melléklet >>
12. melléklet >>

Written by admin.atany