október 3, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Az átányi műemlék református templom tornyában már a reformáció századában is 3 harang szólt. Azonban a két kisebb harangot az I. VH-ban elvitték, hogy ágyút öntsenek belőle. A háború után, 1921-ben, az Átányi Református Egyházközség az elvitt harangok helyett új harangokat önttetett. Sajnos a II. VH-ban a legkisebb harangot megint elvitték. Ezt a harangot, több mint 70 év elteltével, Ötvös Zoltán presbiter testvérünk nagylelkű adományának köszönhetően, egy 120 kg-os új harang önttetésével, most tudtuk pótolni.

Az új harang felszentelésére 2013. augusztus 3-án, de. 11 órakor kerül sor.

A felszentelés és az igehirdetés szolgálatát Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke végzi.

Erre az alkalomra tisztelettel és szeretettel szeretnénk meghívni lelkipásztor testvérünket és kedves családját, és gyülekezete képviselőit, hogy együtt adjunk hálát Istennek az Ő megsegítő kegyelméért. A harangszentelési istentisztelet után szeretetvendégségre várjuk kedves testvéreinket.

Az Átányi Református Egyházközség Presbitériuma nevében:

Ferenczfi Zoltán lelkész

Written by admin.atany