szeptember 3, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének soron következő ülésére,  melynek helye Községháza nagyterme, ideje 2012. február 15. /szerda/ 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1./ 
A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása és elfogadása (2. forduló) és a kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2./ A 2012. évi tervezett fejlesztések jóváhagyása, a tervezett felújítások és karbantartások ütemtervének elfogadása

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3./ SZMSZ módosítása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

Döntéshozatal

4./Egyéb döntést igénylő ügyek
4.1 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
4.2 Egyebek

Tájékoztatók

5./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Átány, 2012. február 10.

Gönczi Mihály
polgármester

Written by admin.atany