április 19, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
adatok ezer Ft-ban
Sorsz. Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés
BEVÉTELEK
I. Intézményi működési bevételek 19 000 19000 12054
II. Támogatások 248 328 248328 142797
III. Felhalmozási és tőkejellegő bevételek 11 028 18501 10716
ebből Magánszemélyek kommunális adója 3 300 3300 1604
LEKI támogatás /Útfelújítás/ 5480 5480
Közműfejl.támog. 14 14
Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 600 1600 821
Ingatlanértékesítés 2 100 2100 650
Pénzmaradványból felhalmozási kiadás 967 2945 402
Lakáshozjutók támogatása normatíva 3 061 3061 1745
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 5 540 8497 5250
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok
értékesítésének, kibocsájtásának bevétele
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 033 10138 10138
Költségvetési bevételek összesen:
Finanszírozási bevételek (röv.lejáratú hitelek, értékp.) 3 500 3500
VII. Egyéb finanszírozási bevétel
  Bevételek mindösszesen: 290 429 307 964 180955
  KIADÁSOK      
I. Működési kiadások 274 401 283253 154018
II. Felhalmozási kiadások 9 028 18727 4362
III. Nyújtott kölcsönök 2 000 2000
IV. Tartalékok
Általános tartalék 2 000 984
Céltartalék 3 000 3000
Költségvetési kiadások összesen:
Finanszírozási kiadások (rövid lej.hitelek,értékp.)
V. Kiegyenlítő, függő kiadások
Kiadások mindösszesen: 290 429 307 964 154380
Written by admin.atany