október 4, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Hanyi-menti Köznevelési Intézmény Óvodák a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hanyi-menti Köznevelési Intézmény Óvodák Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda tagintézmény-vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3383 Hevesvezekény, Fő út 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése – a takarékos gazdálkodás és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe –

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) – az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • óvodapedagógusi – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet
 • szakmai önéletrajz
 • a tagintézmény vezetésére vonatkozó program,amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség,szakképzettség,szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 • szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczházi Hajnalka nyújt, a 36/482-814 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hanyi-menti Köznevelési Intézmény Óvodák címére történő megküldésével (3371 Átány, Bem út 22.-26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-2559/1/2013 , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Átány Község honlapja – 2013. augusztus 12.
 • Hevesvezekény község honlapja – 2013. augusztus 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. augusztus 12.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Written by admin.atany