augusztus 19, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére, melynek helye: Községháza nagyterme, ideje: 2011. szeptember 30. /péntek/ 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1./ KÖZMEGHALLGATÁS

2./ Tájékoztató az oktatási és nevelési év beindításának helyzetéről
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3./ Beszámoló a közfoglalkoztatás helyzetéről
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

4./ Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

5./ Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló, önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

6./Egyéb döntést igénylő ügyek
6.1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

6.2 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

6.3 Hanyi-menti Közoktatási Intézmény Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosításának jóváhagyása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

6.4 Ingatlanokkal kapcsolatos döntések
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

6.5 Dr. Fél Edit Közösség Tér alapításával kapcsolatos döntések

  • Alapító Okirat,
  • SZMSZ,
  • éves munkaterv jóváhagyása,
  • az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló, 9/2000.(V.12.) rendelet módosítása
  • az intézmény vezetőjének – a pályáztatási eljárás befejezéséig- történő ideiglenes megbízása, pályázat kiírása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

6.6 Egyebek
Tájékoztatók

7./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Átány, 2011. szeptember 26.

Gönczi Mihály
polgármester

Written by admin.atany