június 12, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Községi Önkormányzat Átány

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján
pályázatot hirdet

Védőnői Szolgálat
takarító
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, II.Rákóczi Ferenc út 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Takarítói feladatok ellátása az Egészségházban (Védőnői Szolgálat, Fogorvosi Szolgálat) és a Háziorvosi Rendelőben.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • 8 Általános,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány és megfelelő orvosi alkalmassági vizsgálat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczi Mihály nyújt, a 06/36/482-808 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Átány címére történő megküldésével (3371 Átány, II.Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á- 2432/1/2009, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atany.hu honlapon szerezhet.

Written by admin.atany