november 4, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Átányi Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, II Rákóczi Ferenc út 60.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és Számviteli feladatkör
Ellátandó feladatok: Költségvetés, beszámoló, mérlegjelentések készítése, könyvelés, pénzügyi adatszolgáltatások, EPER, KGR használata.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A Jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a fenntartó önkormányzatok közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó önkormányzatai rendeletei az irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelő,
 • Pénzügyi területen – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Pénzügy, Számvitel,
 • Önkormányzatnál – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű EPER, KGR programok,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dányiné Szórád Ibolya nyújt, a 36/482-804 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Átányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-2318/1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül, a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtott pályázatokról a jegyző dönt, Átány község polgármesterének egyetértésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.atany.hu – 2015. szeptember 17.
 • www.hevesvezekeny.hu – 2015. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a atany.hu honlapon szerezhet.

Written by admin.atany