október 13, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Községi Önkormányzat Átány a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Községi Önkormányzat Konyha, 3371 Átány, Bem J. ut 22.  konyhalány munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, Bem József út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Önkormányzati konyhán kisegítői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • büntetlen előéletű cselekvőképes magyar állampolgár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kövesdi Zoltánné nyújt, a 36/482-815 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Átány címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-2446/1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: konyhalány.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a vvv.atany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Written by admin.atany