augusztus 16, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére,  melynek helye a Községháza nagyterme, ideje 2011. augusztus 26. /péntek/ 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1./ Beszámoló a község közrend-közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Betembuk Zaránd körzeti megbízott

2./ Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról
Előadó: Gönczi Mihály

3./Egyéb döntést igénylő ügyek

3.1 Egyebek

Tájékoztatók

4./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Átány, 2011. augusztus 22.

Gönczi Mihály
polgármester

Written by admin.atany