április 18, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Átány Községi Önkormányzat
Képviselő- Testületének
… rendeleteA Községi Önkormányzat 2007. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról és az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.1.)számú rendelet

módositásáról

 

Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testülete, az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §-a alapján, a Községi Önkormányzat költségvetésének, 2007. I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, az alábbiak szerint fogadja el, módosítva ezzel a 3/2207. (III.1.) számú rendeltét (továbbiakban: rendelet):

1.§.

Az Önkormányzat bevételének és kiadásának főösszegét

307.964.139 Ft.-

összegben fogadja el, e rendelet mellékletei szerint.

2.§

A Polgármesteri Hivatal, Egyes egyéb költségvetési szervek, beruházási kiadások, bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását, és féléves teljesítését, jelen rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.

3.§.

(1)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 3/2007. (III.1.) számú rendelet 2-6. számú mellékletei hatályukat vesztik, és helyükbe e rendelet 2-6. számú mellékletei lépnek.

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Átány, 2007. augusztus 27.

 

Gönczi Mihály    Dányiné Szórád Ibolya
polgármester    jegyző
Written by admin.atany