április 16, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére,

melynek helye:

Polgármesteri Hivatal nagyterme

ideje:

2007. augusztus 31. /péntek/ 14 00 óra

 

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1./ Beszámoló a Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2./ Beszámoló a községben működő szociális intézmények /Gondozási Központ, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat/ működésről

Előadó: Bedécs Kálmánné Gondozási Központ vezető, Kajáné Tóth Margit Cs.Gy.Sz. vezető

 

Döntéshozatal

3./Egyéb döntést igénylő ügyek

3.1 Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet-tervezet tárgyalása

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya jegyző


3.2 Művelődési Ház karbantartására ajánlatok tárgyalása

Előadó: Ötvösné Mérten Ilona művelődésszervező

3.3 Háziorvosi szerződés módosításának tárgyalása

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.4 A Polgármesteri Hivatal megszűntető okiratának elfogadása

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya jegyző

3.5 Indítvány a Hevesi Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.6 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntés

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.7. Szolgálati lakás iránti kérelem tárgyalása

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya jegyző

3.8 Közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos döntés

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.9 Az Általános Iskola tankönyvellátással kapcsolatos kérelmének tárgyalása

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.10 Az Általános Iskola nyitvatartási rendjének módosítására vonatkozó kérelem tárgyalása

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.11. Az Átányi Református Általános Iskola kérelme önkormányzati intézmény szolgáltatásának igénybevétele /tornaterem/ iránt

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3.12 Tájékoztató a lengyel testvértelepülés delegáció fogadásának lehetőségéről

Előadó: Ötvös Károly alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS

3.13 Jelzálogjog rangsor változtatás iránti kérelmek tárgyalása

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya jegyző

3.14 Közös tulajdon megszüntetése

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya jegyző
Tájékoztatók

4./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Átány, 2007. augusztus 28.

Gönczi Mihály

polgármester

Written by admin.atany