Átány - ÁTÁNY KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA
+36 36 482 001
atany@atany.hu

Blog Full width

Kezdőlap » Blog Full width

“Az újragondolt Átány”

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének soron következő ülésére, melynek helye Községháza nagyterme, ideje 2012. április 27. /péntek/ 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:
1. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (Zárszámadás)
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2. Beszámoló a település egészségügyi ellátásának helyzetéről

Előadó: Dr. Szabó János helyettes háziorvos, Orbán Károlyné védőnő

3./ Javaslat egyes szabálysértési tényállásokat tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

Döntéshozatal
4./Egyéb…

Read more

Az újragondolt Átány

Szeretettel várjuk az ELTE BTK Néprajzi Intézete Tudományos Diákkörének előadására, amelynek címe: AZ ÚJRAGONDOLT ÁTÁNY

2012. április 13. (péntek) 17 óra
Dr. Fél Edit Közösségi Tér
3371 Átány, Szabadság út 1.

Program:

Bali János: Az átányi társadalom jelene – megnyitó gondolatok
Gönczi Mihály : Köszöntő gondolatok
Gácser Adél:  „Ez a föld a hazám” – az átányiság mibenlétéről
Teszler Vendel: Egy alföldi magyar falu 2011-ben – Átány továbbél
Vigvári András: Egy másik Átány? Etnicitás és etnikai határok egy dél-hevesi…

Read more
Read more

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének soron következő ülésére,  melynek helye Községháza nagyterme, ideje 2012. február 15. /szerda/ 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1./ 
A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása és elfogadása (2. forduló) és a kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2./ A 2012. évi tervezett fejlesztések jóváhagyása, a tervezett felújítások és karbantartások ütemtervének elfogadása

Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3./ SZMSZ módosítása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

Döntéshozatal

4./Egyéb döntést igénylő…

Read more

Konyhalány álláspályázat

Községi Önkormányzat Átány a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Községi Önkormányzat Konyha, Átány, Bem J. ut 22. konyhalány  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, Bem József út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Önkormányzati Konyhában kisegítői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény…

Read more

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének soron következő ülésére, melynek helye Községháza nagyterme, ideje 2012. január 27. /péntek/ 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:    

1./  A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása (1. forduló)
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2./ Dr. Fél Edit Közösség Tér 2012. évi munkatervének elfogadása, a közművelődési munka 2011. évi értékelése
Előadó: Ötvösné Mérten Ilona intézményvezető

3./ Szociális rendelet módosítása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

Döntéshozatal

4./Egyéb döntést igénylő ügyek

4.1 Gondozási Központ…

Read more
Skip to content